Un grup d’experts va demanar ahir al Senat una reforma urgent del finançament local per aconseguir un sistema més «estable i equitatiu», dotar els ajuntaments d’un fons estatal extraordinari postcovid per mitigar les conseqüències de la pandèmia i ampliar les competències de les administracions locals.

En el marc de la «Jornada sobre la Reforma del Finançament Local», organitzada per la Fundació Internacional Olof Palme i la Fundació d’Estudis d’Economia Aplicada, s’ha publicat un document amb propostes per a la reforma del finançament local elaborat per un grup d’acadèmics experts en administració local.

El document, que recorda que gairebé quatre any després de la presentació de les conclusions de la Comissió d’Experts per a la revisió del sistema de finançament local segueix sense haver-hi cap progrés en la matèria, insta a aprofitar «el marc general de reformes al fet que ens obliga la gestió dels Fons Europeus postcovid» per fer canvis «de gran importància». Els experts assenyalen que les administracions locals, com a «gestores de serveis de proximitat en el segle XXI», han d’assumir competències més enllà de la provisió de serveis tradicionals, com el proveïment d’aigua, la gestió de residus o l’enllumenat públic, i han d’assumir «serveis de naturalesa més personal on es fan manifestos els avantatges de la proximitat en la identificació de necessitats i solucions». Així proposen que les competències locals s’ampliïn especialment en atenció social primària, inclòs el desenvolupament de la Llei de Dependència, oferta de serveis culturals o protecció del medi ambient.