El 20,5% de la població de Catalunya té la pauta completa contra la covid. El 37,3% té la primera dosi i el 19,2% totes dues. Quant a la població de 16 anys o més, els percentatges pugen a 43,9%, 22,6% i 24,1%. En xifres absolutes, 1.606.491 tenen tota la pauta, 58.351 més que en el darrer balanç. A més, 2.921.113 persones han rebut un primer vaccí, 25.104 més; i 1.506.109 tenen el segon, 56.077 més. D’altra banda, ja han completat la pauta el 33,1% dels treballadors essencials, el 70,1% amb la primera dosi i el 31,3% la segona.

Per grups d’edat, s’han posat la primera dosi al 92,7% dels de 80 anys i més; el 91,6% dels de 70 a 79 anys; el 82,2% dels de 66 a 69; el 78,5% dels de 60 a 65 anys, i el 62% dels de 50 a 59. Per col·lectius, la tenen el 96,1% de les persones institucionalitzades; el 86,4% del personal de residències; el 89,3% del personal d’atenció primària i hospitalària; el 78,4% d’altre personal sanitari i sociosanitari, i el 89,3% dels grans dependents. Quant a la pauta completa, la tenen el 91,4% dels de 80 anys i més; el 86,2% dels de 70 a 79; el 6,7% dels de 66 a 69; el 8,6% dels de 60 a 65; i el 13,3% dels de 50 a 59. També la tenen el 33,1% dels essencials; el 86,5% dels grans dependents; el 94,8% de les persones institucionalitzades; el 81,7% del personal de residències; el 84,6% del d’atenció primària i hospitalària i el 37,9% de l’altre personal sanitari i sociosanitari.