Els viatgers que acreditin estar immunitzats amb la pauta completa de les vacunes Pfizer, Moderna, AstraZeneca i Janssen, autoritzades per l’Agència Europea del Medicament (EMA), o les xineses Sinopharm i Sinovac-Coronavac, que tenen el suport de l’OMS, podran entrar a l’Estat espanyol a partir d’aquest dilluns, 7 de juny. En els últims dies, Brussel·les ha demanat al Govern d’Espanya que compleixi el consens comunitari d’exigir PCR negativa als turistes de fora de la UE. Així consta en l’ordre publicada aquest dissabte al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE), elaborada pels ministeris de Sanitat i Interior, encarregats del control sanitari i de fronteres, i que exigeix que s’acrediti com a requisits per entrar a Espanya haver rebut la pauta completa 14 dies abans.

Segons aquesta ordre, la Unió Europea està desenvolupant el marc per a l’emissió, verificació i acceptació de certificats interoperables de vacunació, proves diagnòstiques i recuperació, per facilitar la lliure circulació entre estats membres durant la pandèmia, mitjançant la introducció del Certificat Covid Digital de la UE.

Tots els passatgers que arribin a Espanya per via aèria o marítima hauran de complimentar abans de la sortida un formulari de control sanitari a través de la web o l’aplicació Spain Travel Health, sistema que ha estat modificat «per facilitar la localització d’aquells passatgers sobre els quals s’hagin d’aplicar mesures de traçabilitat, així com la inclusió en el procediment de control de la certificació de vacunació, prova diagnòstica i recuperació que puguin presentar els viatgers». Així, en el cas de fronteres terrestres, totes les persones de més de sis anys, procedents de països o zones de risc que arribin a Espanya, hauran de disposar d’alguna de les certificacions indicades en aquesta resolució.

D’aquesta forma, i coincidint amb l’obertura als turistes el 7 de juny, Espanya posarà a prova el certificat verd digital, un codi QR, consensuat pels 27 països de la UE, que avala que el turista no té covid perquè està vacunat, ha passat la malaltia o presenta una PCR negativa. No podran entrar a Espanya els viatgers procedents del Brasil, l’Índia i Sud-àfrica a causa de l’alta incidència de les variants de la covid-19.

També apareix regulat en aquesta mateixa ordre el moviment dels passatgers vinculats als vaixells de passatge tipus creuer internacionals i l’activitat dels quals ha quedat restablerta el 27 de maig del 2021. D’altra banda, es permetrà l’entrada en frontera a estudiants que portin a terme els seus estudis en els estats membres o estats associats Schengen i que disposin del permís o visat corresponent per a estada de llarga durada, sempre que es dirigeixin al país on cursen els seus estudis, i que l’entrada es produeixi durant el curs acadèmic o els 15 dies previs. Si la destinació és Espanya i la durada de l’estada és de fins a 90 dies, s’haurà d’acreditar que els estudis es porten a terme en un centre d’ensenyament autoritzat a Espanya.