El TSJC ha acordat que els exàmens de selectivitat que arrenquen avui s’ofereixin en català, castellà i aranès perquè cada alumne tingui l’opció individual d’escollir l’idioma que prefereixi. Així ho ha ordenat la secció cinquena de la sala contenciosa administrativa del TSJC en un acte en què, a instàncies de l’Assemblea per una escola bilingüe de Catalunya, suspèn de forma cautelar l’article de les instruccions del Consell Interuniversitari que establia que els exàmens de selectivitat es repartirien primer en català i «només si algun alumne ho demana» se li lliuraria la versió en castellà.

El TSJC ha anul·lat aquest article perquè creu que l’elecció de la llengua dels enunciats d’examen de la selectivitat «no pot venir determinada per l’administració», per això ha acordat que les proves estiguin disponibles en els tres idiomes cooficials a la comunitat -català, castellà i aranès- i s’ofereixi de forma individual a cada alumne l’opció d’escollir-los en el que prefereixi. En les seves instruccions sobre les PAU, la Generalitat va acordar que es repartissin els exàmens «primer» en català i, «només si algun alumne ho demana», que se li lliurés la versió en castellà, es recuperés la de català i que, a efectes estadístics, es fes constar en l’informe quants es repartien en castellà, sense identificar els estudiants. L’Assemblea per una escola bilingüe de Catalunya va recórrer aquesta reglamentació i va sol·licitar com a mesura cautelar urgent que se suspengués aquest article i s’acordés el repartiment dels exàmens en català o en castellà o en aranès.