Una trentena d’experts han proposat 91 accions a la Generalitat per ‘fer un reset’ a la Catalunya després de la covid i ho han concentrat en un document que van lliurar ahir al president del Govern, Pere Aragonès. Entre les mesures proposades, reclamen tirar endavant un sistema sociosanitari integral, la refundació dels mitjans públics, la transformació del sistema educatiu, la millora i l’actualització del sistema regulador i fiscal –amb la reorientació de l’impost d’estades turístiques–. A més de la necessitat d’una millor gestió de les infraestructures, aposten per reformar el sector públic, professionalitzant els llocs de feina a partir de les direccions generals i per impulsar un nou sistema de finançament dels ajuntaments.

El Grup de Treball Catalunya 2022 ha consultat més de 320 persones i 200 entitats que s’han posat d’acord per detallar 12 objectius, que «lluny de ser un receptari d’obligat compliment, pretén ser un motor de debats», detalla l’informe. El document es vertebra en tres àmbits: ‘una societat justa, apoderada i capaç’; ‘una economia competitiva basada en el talent i la innovació’ i ‘un sector públic reformat, àgil i tractor’.

En el primer dels apartats, el grup d’experts reclama l’impuls a l’accés i la participació en la cultura. En aquest punt, reclamen innovar en continguts, formats i canals de distribució, i «afrontar els reptes del sector audiovisual i digital refundant els mitjans de comunicació públics». Lliguen aquesta petició a la d’accelerar la transformació del sistema educatiu, enfortint les xarxes educatives i articulant solucions que permetin la formació al llarg de la vida. Un altre aspecte clau és el foment de l’habitatge digne, assequible i sostenible.

En un vessant més econòmic, aposten per innovar en sectors tradicionals i nous per recuperar posició al món. També posen sobre la taula la conveniència de «millorar i actualitzar el nostre sistema regulador i també el fiscal per posar-los d’una vegada al servei dels canvis que volem promoure», com ara l’economia circular o la innovació verda al teixit industrial tradicional. A banda d’insistir en l’assoliment de la sobirania energètica i alimentària amb ajuts incentius fiscals, reclamen que es potenciï la creació de coneixement i el seu aprofitament industrial i social.

L’informe també se centra en les transformacions que cal aplicar al sector públic, el qual demanen que s’agilitzi i que millori els seus sistemes d’atracció de talent. Per això, proposen que s’estableixin nous sistemes de selecció i promoció de personal en l’administració, regular la precarietat laboral i professionalitzar la direcció pública a partir de les direccions generals. Els experts reclamen també aplicar nous sistemes de finançament de l’administració local.