L’Advocacia de l’Estat sol·licita per al primogènit del clan dels Pujol, Jordi Pujol Ferrusola, una pena de 25 anys de presó, mentre que per a la seva exesposa, Mercè Gironés en reclama 17 i mig, i per a Josep la pena de quatre anys de presó per la gestió del seu patrimoni. Els delictes que els imputa són els de falsificació en document mercantil, contra la Hisenda, blanqueig de capitals i frustració a l’execució.

Al contrari que el Ministeri Públic, els serveis jurídics de l’Estat no es dirigeixen contra tota la família Pujol, sinó només contra tres d’ells i també contra deu empresaris.

A més de les penes de presó, reclamen a Jordi Pujol Ferrusola i a la seva exexposa Mercè Gironès la quantitat de 7.768.127 euros en concepte de responsabilitat civil pels delictes contra la Hisenda Pública corresponents al pagament de l’IRPF dels exercicis del 2007, 2008, 2009, 2010 i 2012.