La necessitat de fer cribratges massius a la població per detectar positius de covid-19 i trencar, així, possibles cadenes de transmissió del virus ha portat a investigar noves tècniques que permetin reduir el cost i el temps de les proves diagnòstiques per fer-les a gran escala d’una manera accessible, eficient i econòmica.

Un equip d’investigadors, en el context del congrés internacional Interspeech 2021, ha presentat el sistema al Cough Sound Track del Diagnosing Covid-19 using Acoustics (DiCOVA) Challenge. L’article corresponent a la seva contribució ha estat acceptat per formar part del programa científic d’Interspeech. Es tracta d’una recerca liderada per Adrià Mallol, alumne d’enginyeria de sistemes audiovisuals de la UPF i investigador de la Universitat d’Augsburg (Alemanya), i Helena Cuesta, amb participació d’Emilia Gómez, totes dues membres del grup de recerca en Tecnologia Musical MTG del Departament de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions DTIC de la UPF, i Björn Schuller, investigador de la Universitat d’Augsburg i de l’Imperial College de Londres. «Ens hem proposat d’investigar com utilitzar tècniques d’intel·ligència artificial (IA) per a la detecció d’aquesta malaltia», afirmen els investigadors.

Sistemes previs basats en IA s’han demostrat efectius per a la detecció de tos i esternuts, o per al reconeixement d’anomalies respiratòries. «Inspirats per aquests estudis, i basant-nos en les afectacions respiratòries provocades per la covid-19, ens vam plantejar el repte d’investigar si les tècniques d’IA poden detectar anomalies relacionables amb el virus a través de l’anàlisi automàtica de la tos», explica Helena Cuesta, de l’equip. Al treball els autors han trobat que el senyal de tos queda alterat en pacients positius de covid-19 i que la tos que genera un home i una dona no són necessàriament equivalents des del punt de vista de l’espectrograma.

El treball és una primera aproximació a la detecció de covid-19 a través de l’anàlisi automàtica de la tos i ha permès trobar pistes que caldrà seguir en els propers passos de la investigació per entendre de quina manera el senyal de tos queda alterat en pacients positius de covid-19.