El Govern central ha autoritzat a l’Institut de Gent Gran i Serveis Socials (Imserso) la contractació dels serveis d’organització, gestió i execució del programa de turisme social per a persones grans i per al manteniment de l’ocupació en zones turístiques en la temporada 2021-2022, amb possibilitat de pròrrogues.

El valor estimat del programa, que s’iniciarà a l’octubre, durant les tres temporades (2021-2022, 2023 i 2024), ascendeix a 739,45 milions d’euros (IVA exclòs), dels quals l’Imserso n’assumeix el 23,85%. Es preveu que la licitació es convocarà a finals d’aquest mes, perquè les empreses interessades presentin les seves ofertes durant el juliol i poder seleccionar les operadores del programa a l’agost. El volum econòmic (el nombre de places multiplicat pel preu per cada una, inclòs l’IVA) per campanya s’acostarà als 280 milions d’euros, ha detallat aquest dimarts el Ministeri de Drets Socials i Agenda 2030.

Per als viatges de l’Imserso 2021-2022 es convoquen inicialment 816.029 places per a més de sis milions d’estades i es mantenen els preus fixats per a les persones usuàries, amb l’increment mitjà de les pensions (0,9%). El nombre de places inicial s’incrementarà depenent del resultat de l’adjudicació a les operadores dels viatges, de manera que la baixada en les ofertes es pugui traduir en el seu increment. Així mateix, s’ha ampliat el nombre de places per a turisme de naturalesacapitals de província i circuits culturals, passant de 123.950 a 137.475, a més d’apostar per les estades de 10 dies o menys, les més demanades en campanyes anteriors.

L’escenari temporal de represa tant dels programes de turisme com del de termalisme social, que contemplen mesures i protocols per evitar el contagi per la Covid-19 en transports, allotjaments i activitats (neteja i desinfecció, control d’accessos i aforaments, entre d’altres), coincidirà amb l’inici habitual de tots dos, l’octubre del 2021. Es garanteix la traçabilitat dels contactes en grups de turistes, de manera que es pugui informar immediatament les autoritats de salut pública si sorgís alguna eventualitat, i, a més, el personal sanitari mantindrà una vigilància en tots els viatges. Així mateix, s’assegura el reembors de despeses de reserva si es produís l’anul·lació per motius sanitaris abans del seu inici, tant per a persones usuàries com per a acompanyants.

350 hotels

L’Imserso ha procurat millorar les condicions de l’activitat de manera que s’asseguri l’objectiu primordial de mantenir l’ocupació. Atenent les demandes d’hotels i agències de viatges, s’han incrementat els imports mínims per al càlcul de licitació. El programa millora l’índex de sostenibilitat de les instal·lacions dimensionades per a l’ocupació en temporada alta, cosa que afecta uns 350 establiments hotelers i manté uns 12.000 llocs de treball directes i 85.000 d’indirectes.