La direcció i els sindicats de CaixaBank van arribar ahir a un acord sobre l’Expedient de Regulació d’Ocupació (ERO) derivat de la fusió amb Bankia, el més gran de la història de la banca a l’Estat, que se saldarà amb 6.452 sortides voluntàries d’empleats a Espanya, 1.839 menys que les previstes inicialment, segons fonts sindicals.

Després d’una marató negociadora que va arrencar dimarts, l’últim dia del període de consultes de l’ERO, la direcció del banc i els sindicats van allargar la negociació fins assolir ahir a la tarda un pacte que evita acomiadaments forçosos i preveu prejubilacions a partir dels 52 anys.

Els contactes entre les parts van arrencar l’abril amb un ERO que afectava a 8.291 persones; les extincions de contractes s’han rebaixat a 6.452, tot i que el pacte contempla també 570 recol·locacions directes en empreses del grup i 138 vacants en filials que s’oferiran a tota la plantilla. Fonts sindicals van dir que l’ERO evita acomiadaments forçosos i aposta per la voluntarietat, i van afegir que tampoc contempla clàusula de tancament, és a dir, que l’empresa no podrà forçar aquest nombre total de sortides de l’entitat si no hi ha prou voluntaris.

Dos esculls separaven les parts: la mobilitat geogràfica dels treballadors, que quedarà limitada per motius organitzatius a 40 quilòmetres, encara que el banc oferirà compensacions econòmiques als afectats, i les aportacions als plans de pensions dels empleats de CaixaBank, que creixeran un 2 %. Malgrat la voluntarietat, l’acord contempla contingents màxims de sortides per territoris i per franges d’edat. És a dir, que es limiten les sortides de 52 i 53 anys a un màxim de 750 empleats, i a 1.750 les de treballadors de 54 i 55 anys.

El personal de 63 o més anys percebrà la indemnització mínima legal: 20 dies per any treballat amb un topall de 12 mensualitats. Els treballadors d’entre 54 i 63 anys amb una antiguitat d’almenys 6 anys percebran una indemnització equivalent al 57 % del seu salari fix fins als 63 anys, així com el pagament del conveni especial amb la Seguretat Social fins a aquesta edat i una prima d’adhesió a l’ERO d’entre 18.000 i 28.000 euros bruts, segons l’antiguitat. Els empleats de 52 i 53 anys amb sis anys d’antiguitat que decideixin acollir-se a l’ERO, cobraran un 57 % del seu salari fix multiplicat per 7 anualitats, fraccionat en mensualitats fins als 63 anys, així com el pagament del conveni de la Seguretat Social fins als 63 anys i una prima única de 38.000 euros. El personal menor de 52 anys que vulgui marxar percebrà 40 dies per any treballat amb un límit de 36 mensualitats, amb una prima d’entre 13.000 i 23.000 euros en funció de la seva antiguitat.