El Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i els sindicats van tancar ahir a la tarda la primera reforma de la interinitat, amb l’objectiu de rebaixar les altes cotes de temporalitat que arrossega des de fa anys l’Administració.

El principal punt del document és la indemnització de 20 dies per any treballat de la qual disposaran tots els interins, siguin del cos de funcionaris o del personal laboral, quan perdin la plaça. Així consta en l’últim esborrany al qual va tenir accés El Periódico.

L’acord per a la primera reforma de la interinitat s’ha fet esperar i arrossega un parell de setmanes d’endarreriment, segons les primeres dates que es va marcar el ministre Miquel Iceta. El rebuig d’una part de les autonomies a assumir el text que els remetia el Govern ha estat un dels factors clau que expliquen aquest retard, pel fet que són les principals afectades per la mesura. Ja que les cotes més elevades d’eventualitat es concentren en serveis gestionats per les autonomies, com la sanitat o l’educació; amb percentatges que superen el 35% d’eventualitat.

El principal punt de l’acord és la indemnització per als interins que perdin la plaça si l’Administració convoca l’oposició i l’interí que l’ocupava no supera el procés, ja sigui perquè aquesta plaça ha estat amortitzada i queda eliminada (només aplicable per al personal laboral). Sobre això últim, el dret a indemnització ja regeix en supòsits d’aquest tipus, tal com va consolidar el Tribunal Suprem en una recent sentència. No hi haurà, no obstant això, dret a compensació si la finalització de la relació de servei és per causes disciplinàries o per renúncia voluntària.

El pacte que es va tancar ahir també inclou un compromís d’incorporar convocatòries extraordinàries d’oposicions, específicament dissenyades per cobrir els actuals llocs ocupats per eventuals i que des de fa anys no són sotmesos a concurs públic. «Aquest procés suposarà l’autorització d’una taxa addicional per a l’estabilització del personal temporal. En aquest sentit, tots els processos d’estabilització hauran d’estar resolts abans del 31 de desembre del 2024 com a data límit improrrogable», resa l’últim esborrany.

En paral·lel a aquest dret a la indemnització, l’últim esborrany també incorpora que cada administració o organisme pugui crear una bossa d’interins, similar a la que regeix en sectors com l’educació, per cridar-los amb caràcter prioritari per a una substitució un cop quedi una plaça vacant.

Quantes places hi haurà per aquesta via i en quins terminis? L’equip d’Iceta i els sindicats ho aniran negociant i revisant els pròxims mesos i anys a través d’una comissió de seguiment, el calendari del qual s’establirà a partir d’aquest mes de setembre. L’últim esborrany sí que explicita que s’augmentarà el pes de l’experiència fins al 40% en la puntuació, per donar facilitats als interins. I aquests nous criteris també seran aplicables a les oposicions per a mobilitat interna o promoció de funcionaris ja amb plaça. Amb tot, l’esborrany no inclou que les proves de l’oposició deixin de ser eliminatòries entre si.