La taxa de risc de pobresa o exclusió social (AROPE) va augmentar 2,7 punts a Catalunya en 2020 respecte al 2019 i va passar del 23,6% al 26,3%, amb el que es converteix en la més elevada des de l’any 2013, segons dades de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat). Segons l’Idescat, que ahir va fer fet públic l’índex de pobresa a Catalunya, tots els indicadors de pobresa del 2020 van empitjorar respecte als registrats l’any 2019, ja que la taxa de pobresa va passar del 19,5% al 21,7%, la baixa intensitat de treball del 8,3% al 9,8% i la privació material severa del 5,7% al 6,2%.

Per edats, la població menor de 16 anys tenia el 2020 la taxa AROPE més elevada, ja que afectava un 35,7% del col·lectiu, la qual cosa va representar un augment de 2,7 respecte al 2019, mentre que la taxa de la població de 16 a 64 anys va augmentar 1,7 punts, fins a 25,9%, i la de la població de 65 anys i més és la que més es va incrementar en relació amb la de l’any anterior, en augmentar 6,7 punts i arribar a 19,7%.

Respecte als indicadors que fan referència al nivell de privació en les llars, les privacions més freqüents el 2020 van ser no poder atendre despeses imprevistes de 750 euros, la qual cosa va afectar al 33,4% de les persones, mentre que en 2019 les afectades van ser el 26,1%, i no poder permetre’s almenys una setmana de vacances a l’any, la qual cosa va afectar en 2020 al 30,6% de les persones pel 27,6% de l’any 2019.

El treball de camp es va dur a terme el quart trimestre de 2020 i recollia les condicions de vida del moment de l’entrevista, però la informació sobre ingressos, prestacions socials i intensitat en el treball de les llars catalanes es corresponia als de 2019. Així, l’Idescat assenyala que l’efecte de la crisi sanitària originada per la Covid-19 «és solament parcial, ja que les dades econòmiques reflecteixen la situació prèvia». Quant als ingressos mitjans nets percebuts en 2019 en les llars van ser de 35.030 euros, un 5,1% més que el 2018, mentre que per persona es van situar en 14.170 euros, un 4,8% més que el 2018. El llindar de risc de pobresa va augmentar un 6,5% el 2020, la qual cosa va provocar que se situessin per sota d’ell un 21,7% de persones, que tenien ingressos baixos en relació amb el conjunt de la població. Abans de qualsevol tipus de transferència social, la taxa de risc de pobresa en 2020 era del 42,2%, quan en 2019 el percentatge va ser del 43,6%. Els indicadors de desigualtat van augmentar l’any 2020 respecte a 2019, segons l’Idescat, que concreta que el 20% de les llars amb més ingressos van acumular 6 vegades el que ingressaven el 20% de les llars més desfavorides, mentre que l’any anterior era del 5,4 vegades.