Alguns dels últims estudis científics i investigacions relacionades amb el coronavirus suggereixen que entre les persones infectades per la variant delta del coronavirus, les completament vacunades amb infeccions «progressives» poden tenir la mateixa probabilitat que les persones no vacunades de transmetre el virus a altres persones. Com més gran sigui la quantitat de coronavirus al nas i al coll més probable és que el pacient infecti altres persones.

En un comtat de Wisconsin, després que la delta es tornés predominant, els investigadors van analitzar les càrregues virals en mostres de frotis de nas i coll obtinguts quan els pacients van ser diagnosticats per primera vegada. Van trobar càrregues virals similars en pacients vacunats i no vacunats, amb nivells sovint prou alts per a permetre la disseminació del virus infecciós. «Una suposició clau» que subjau a les regulacions actuals destinades a desaccelerar la transmissió de la Covid-19 «és que els qui estan vacunats tenen un risc molt baix de transmetre el virus a d’altres», va dir la coautora de l’estudi Katarina Grande de Public Health Madison & Dane County a Madison.

Tanmateix, les troballes indiquen «que les persones vacunades han de prendre mesures per prevenir la propagació del virus Covid-19 a altres persones», va afegir. En un estudi separat de Singapur, els investigadors van trobar que si bé les càrregues virals de la delta eren similars en pacients vacunats i no vacunats, les càrregues virals disminuïen més ràpidament al grup vacunat. Els estudis de Wisconsin i Singapur es van publicar dissabte en MedRxiv abans de la revisió per parells.

La variant lambda mostra resistència a la vacuna

La variant lambda del coronavirus, identificada per primera vegada al Perú i que ara s’està propagant a Sud-amèrica, és altament infecciosa i més resistent a les vacunes que la versió original del virus que va sorgir a Wuhan, la Xina, segons investigadors japonesos.

En experiments de laboratori van trobar que tres mutacions a la proteïna de pic de la lambda, conegudes com a RSYLTPGD246-253N, 260 L452Q i F490S, l’ajuden a resistir la neutralització per anticossos induïts per la vacuna. Van descobrir que dues mutacions addicionals, T76I i L452Q, ajuden al fet que la lambda sigui altament infecciosa. En un article publicat dimecres a BioRxiv abans de la revisió per parells, els investigadors adverteixen del fet que si la lambda s’etiquetés com una «variant d’interès» per l’Organització Mundial de la Salut, en lloc d’una «variant de preocupació», la gent podria no adonar-se que és un problema greu, una amenaça.

Tot i que encara no està clar si aquesta variant és més perillosa que el delta que ara amenaça les poblacions a molts països, l’investigador principal Kei Sato de la Universitat de Tòquio creu que «la lambda pot ser una amenaça potencial per a la societat humana».