El canvi climàtic és un "fet inequívoc" provocat per la humanitat que ja ha causat "danys irreversibles per als pròxims segles o mil·lenni", assegura un informe publicat per l'IPCC, el comitè de científics experts vinculat a l'ONU.

L'estudi preveu un augment generalitzat de la temperatura al planeta, fins a 4,4 C° a final de segle, així com l'augment del nivell del mar i més desastres naturals i fenòmens meteorològics. "L'escalfament global afecta totes les regions del planeta i molts dels canvis esdevenen irreversibles. Hem d'actuar decisivament per evitar una catàstrofe", ha afirmat el secretari general de l'ONU, António Guterres. L'IPCC avisa que el canvi climàtic és "generalitzat, ràpid i s'intensifica".

L'informe se centra principalment a observar els efectes físics que ha tingut l'escalfament global, així com els possibles escenaris futurs del planeta segons els gasos d'efecte hivernacle que produeixi la humanitat en les dècades vinents.