Un grup d’investigadors de l’IrsiCaixa ha analitzat els nivells d’anticossos amb efecte protector en més de 300 persones infectades per covid-19. A partir d’aquest seguiment, la investigació ha permès demostrar que aquests es mantenen més enllà d’un any a partir del moment de la infecció. L’estudi també relaciona la gravetat de la malaltia amb un nivell més elevat d’anticossos. Les persones que han passat la infecció de manera lleu o asimptomàtica, en canvi, presenten menys anticossos, però de millor qualitat contra les noves variants del virus. Paral·lelament, part de les persones participants de l’estudi van ser vacunades durant el seguiment. Totes van augmentar deu vegades el seu nivell d’anticossos després de rebre la dosi.

En ampliació a estudis fets anteriorment, personal investigador d’IrsiCaixa –centre impulsat conjuntament per la Fundació la Caixa i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya–, en col·laboració amb el Centre de Recerca en Sanitat Animal (CReSA) de l’Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA) i el Barcelona Supercomputing Center (BSC), ha demostrat que la majoria de les persones que han passat el coronavirus, independentment de la gravetat dels símptomes, presenten anticossos neutralitzants més enllà d’un any després de la infecció. «Es tracta d’un dels seguiments més llargs fets fins ara en persones que han passat la covid-19», va explicar Julià Blanco, investigador IGTP a IrsiCaixa, «durant poc més d’un any hem analitzat la capacitat protectora dels anticossos d’un grup de persones amb simptomatologia molt heterogènia i hem vist que la severitat de la malaltia és la que determina la magnitud i efectivitat de la resposta immunitària enfront del SARS-CoV-2».

L’estudi s’ha fet en un total de 332 persones que han passat el coronavirus, tant de forma asimptomàtica i lleu (60%) com greu (40%), i se’ls ha fet un seguiment de la resposta immunitària neutralitzant durant quinze mesos. «En els pacients hospitalitzats, la quantitat d’anticossos protectors arriben al seu nivell màxim pocs dies després de presentar els primers símptomes i, seguidament, decauen de manera pronunciada, fins que s’estabilitzen, mantenint-se elevats en el temps», ha apuntat Edwards Pradenas, investigador pre-doctoral a IrsiCaixa i co-autor de l’estudi.

Paral·lelament, el personal científic ha determinat que, en el cas dels pacients hospitalitzats, la qualitat dels anticossos és menor. De fet, la investigació demostra que la capacitat protectora dels anticossos davant la variant Beta es perd de manera més accentuada en els pacients hospitalitzats que en les persones que han passat la covid-19 de forma asimptomàtica o lleu. Així, tot apunta que una infecció severa genera més anticossos, però de pitjor qualitat.

«Tenir una bona resposta immunitària és clau, sobretot ara amb l’aparició de noves variants que poden comprometre l’efectivitat de les nostres defenses. Dades recents apunten que, en absència de la vacuna, un 50% dels participants de l’estudi podrien patir una reinfecció per la variant Beta del virus, la més resistent a anticossos descrita fins al moment, i aquest percentatge baixaria fins al 30% en el cas del virus original», ha recordat Blanco.

En la mateixa línia s’ha expressat el director de l’IrsiCaixa, Bonaventura Clotet, que ha remarcat els «clars beneficis» de la vacunació i ha subratllat la importància de no deixar de fer un seguiment de la immunitat de la població a llarg termini «per poder saber quant dura i si segueix sent efectiva davant les noves variants».