El Departament de Salut lamenta que un jutjat de Barcelona hagi autoritzat l'administració d'ozonoteràpia a un pacient amb covid-19 en un centre sanitari de Catalunya, perquè va "en contra del criteri sanitari establert".

De fet, els equips jurídics del Departament treballen per interposar al·legacions contra aquesta decisió, que consideren una "ingerència sobre les avaluacions clíniques dels professionals", que van desestimar la petició de la família del pacient perquè el tractament està mancat d'evidència científica. En aquest sentit, Salut recorda que l'ozó no està autoritzat com a medicament per les agències reguladores i el seu ús no està contemplat en els protocols d'actuació del Servei Català de la Salut.

"No hi ha cap evidència de la seva utilitat o benefici per a la prevenció o tractament de la covid-19 i, per contra, hi ha riscos potencials del seu ús i no es recomana la seva administració o la seva combinació amb altres teràpies en relació amb la infecció per SARS-CoV-2", recita un comunicat del Departament de Salut que avisa dels efectes secundaris i del perill que pot suposar l'ozó per a determinats col·lectius.