La pandèmia de covid-19 va tenir greus repercussions en el deute públic d’Espanya, que va augmentar el doble que a la zona euro el 2020. Segons un informe elaborat pel Banc d’Espanya, al tancament de l’any passat l’endeutament a l’Estat va vorejar el 120% del PIB –amb un increment de 24,4 punts percentuals en comparació amb el 2019- davant l’ascens més moderat als països de la zona euro d’uns 14,1 punts de mitjana i el 98% del PIB. Els dos principals factors d’aquesta gran pujada a Espanya són l’augment del dèficit públic de fins a l’11% del PIB per les mesures extraordinàries del govern per fer front a la crisi sanitària i l’enorme caiguda d’un 10,8% del PIB, en la contracció més severa de l’economia espanyola des de la Guerra Civil.

Una quarta part del deute públic espanyol, en mans del BCE

En comparació amb altres països de l’entorn, la ràtio del deute públic va créixer 10,1 punts percentuals a Alemanya fins al 69,8%; 18,1 punts percentuals a França fins al 115,7% del PIB, i 21,2 punts percentuals a Itàlia fins al 155,8% del PIB. En aquests països de la zona euro els elements que han contribuït a la variació a l’alça del deute públic són similars a Espanya, però amb una contracció econòmica i afectació clarament menor. Davant aquesta situació, el Banc d’Espanya ha accelerat la compra d’aquest deute públic espanyol a través del programa del BCE per ajudar a treure tensió al sistema. L’any 2020 les adquisicions es van disparar més de deu vegades fins a arribar a una xifra de 323.000 MEUR. Això significa que el BCE ja té quasi una quarta part –el 23,3%- del total del deute públic espanyol.