El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat que es lliurin les proves de selectivitat en castellà, català i aranès en la convocatòria extraordinària de setembre sense que s’identifiqui els alumnes ni s’anoti quina és l’opció triada.

En una interlocutòria, la secció cinquena de la sala contenciosa-administrativa del TSJC així ho ha remarcat en considerar que la Generalitat no va complir correctament el juny amb les mesures cautelars dictades arran d’una demanda presentada per l’Assemblea per una Escola Bilingüe de Catalunya (AEB) que l’obligava a repartir els exàmens en les tres llengües cooficials de Catalunya «sense preferència per cap d’elles». Ho conclou després d’haver analitzat l’informe que va requerir a la Generalitat per conèixer el grau de compliment de la resolució que va dictar ordenant que no es diferenciés els alumnes en funció de l’idioma que escollissin per realitzar les proves.

Després d’estudiar l’informe, l’alt tribunal ha requerit a la presidenta del Consell Interuniversitari de Catalunya, la consellera de Recerca i Universitats, Gemma Geis, i el secretari de l’organisme, Josep Ribas, perquè imparteixin instruccions concretes als presidents dels tribunals de les proves de la convocatòria de setembre amb la finalitat que no s’identifiqui els alumnes «qualsevol que hagi estat la seva opció lingüística», ni tampoc s’anoti la triada.

Un total de 5.121 estudiants s’han matriculat a la PAU en la convocatòria extraordinària de setembre. Els exàmens es faran des d’avui i fins dijous en horari de matí i tarda i mantenint les tres franges horàries per garantir les mesures contra la covid. La meitat dels matriculats (2.582) es presenta a la fase general de les proves i a algun dels exàmens de la fase específica.