La Comissió Europea vol que la nova agencia antipandèmies, que ha batejat com a Autoritat Europea de Preparació i Resposta davant Emergències Sanitàries (HERA) estigui operativa ja ha principis de 2022 i pugui començar en pocs mesos la seva tasca de preparar al bloc de cara a possibles emergències sanitàries similars a la pandèmia de coronavirus.

«Crear una agència completa porta temps i, per definició, les emergències sanitàries no esperen», va declarar ahir en una roda de premsa el vicepresident de l’Executiu comunitari responsable d’assumptes sanitari, Margaritis Schinas, per a justificar que HERA sigui «servei intern» de l’Executiu comunitari i no una nova autoritat independent de la UE. «No voldríem afegir una altra capa en la presa de decisions. Crear HERA com un servei intern no permetrà treballar des de ja i tenir una capacitat total des de principis de l’any que ve», va assegurar en la compareixença en la qual la Comissió va llançar la iniciativa.

El funcionament i les tasques de la HERA variarà en funció de si es troba en una «fase de preparació» o en una «fase de crisi», en la qual ja hagi estat declarada una emergència sanitària. En la primera, la plataforma col·laborarà «estretament» amb agències nacionals i comunitàries, la indústria i altres països per a millorar la preparació del bloc. També avaluarà amenaces, intercanviarà informació i desenvoluparà models per a identificar un brot. També donarà suport a la recerca i la innovació per al desenvolupament de «noves contramesures mèdiques»: productes com a vacunes, tractaments, test o equips de protecció que diagnostiquin, previnguin o protegeixin davant emergències sanitàries greus. Altres competències de la HERA seran detectar colls d’ampolla en la fabricació d’aquests productes, impulsar la capacitat de producció en «estret diàleg» amb la indústria i desenvolupar una estratègia a llarg termini per a la capacitat de producció i d’inversió específica. Quan sigui declarada una situació d’emergència, la HERA passarà a desenvolupar «operacions d’emergència» sota la direcció d’un Consell de Crisis Sanitàries d’Alt Nivell. Els escenaris d’emergència seran declarats pels Estats membres a proposta de la CE i s’hi podran activar mesures en funció de la seva naturalesa i gravetat.