El Jutjat Social número 3 de Barcelona ha reconegut com a «malaltia professional» el contagi el març del 2020 per covid-19 d’una treballadora d’un geriàtric, cosa que ha fet contra el criteri de l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) i la mútua Mutual Cyclops.

La demandant és una empleada de la residència per a gent gran Bertran i Oriola de Barcelona, gestionada per l’empresa Eulen, que va estar de baixa entre el 29 de març i l’1 de maig del 2020 per un diagnòstic d’«infecció per coronavirus no especificada». Tant l’Institut Nacional de Seguretat Social (INSS) com la mútua Mutual Cyclops es van negar a reconèixer la infecció com una contingència professional, si bé entre el 27 de març i l’1 d’abril d’aquest any nou treballadors d’aquest centre residencial van tenir baixa mèdica per infecció de covid.

Així mateix, al juny, Inspecció de Treball va obrir un expedient sancionador a Eulen «per incompliments molt greus en matèria de prevenció i salut laboral, i la va obligar a suspendre la prestació de serveis», recorda el Col·lectiu Ronda d’advocats i el sindicat Co.Bas, que han assessorat la treballadora demandant.

La sentència del jutjat subratlla que el Quadre de Malalties Professionals, del 2006, ja preveu com a risc laboral específic per als treballadors de residències i centres geriàtrics, entre d’altres, l’exposició a malalties causades per agents biològics, entre els quals se citen de forma explícita els virus de la família del coronavirus, resumeix el Col·lectiu Ronda.

Per al jutge, la baixa «té relació directa amb la feina» ja que «la demandant treballava en una ocupació amb una clara exposició al coronavirus» i, a més, la Generalitat va intervenir la residència per la mala gestió de l’empresa.