El Tribunal Constitucional (TC) va declarar ahir inconstitucional el segon estat d’alarma, per la qual cosa ha prosperat el recurs que va impulsar el partit polític Vox sobre el decret de l’Executiu de Pedro Sánchez. El ple, dividit en aquesta ocasió, es va decantar per declarar la seva inconstitucionalitat per sis vots contra quatre, i considera que el termini de sis mesos de pròrroga va tenir un caràcter no raonable o infundat.

La sentència té vots particulars contraris del president Juan José González Rivas i els magistrats Juan Antonio Xiol, Cándido Conde-Pumpido i María Luisa Balaguer. Aquesta resolució suposa un nou revés per a l’Executiu, que ja al juliol va veure com el tribunal de garanties declarava la inconstitucionalitat d’alguns aspectes del primer estat d’alarma i més tard a principis d’octubre també declarava que no s’ajustaven a la Constitució els acordo de la Mesa del Congrés pels quals es paralitzaven els terminis parlamentaris durant el primer estat d’alarma.

El segon estat d’alarma va ser decretat l’octubre del 2020 pel Govern amb la finalitat de combatre les conseqüències de la pandèmia per covid-19. Ara, els magistrats declaren inconstitucional tant aquesta pròrroga de sis mesos com el nomenament d’autoritats competents delegades que fixava el reial decret 926/2020 del segon estat d’alarma.

La sentència, de la qual ha estat ponent el magistrat Antonio Narváez, indica que el que mereix censura constitucional no és la durada de la pròrroga, per si mateixa, sinó el caràcter no raonable o infundat, vist l’acord adoptat pel Congrés dels Diputats, de la decisió per la qual es va fixar el termini. Assevera que la determinació temporal de la pròrroga de sis mesos es va fer de manera inconsistent amb el sentit constitucional. Afegeix que es va autoritzar quan les mesures limitatives de drets inclosos a la sol·licitud no les havia d’aplicar el Govern, perquè la seva posada en pràctica se supeditava al la decisió d els presidents de les comunitats autònomes, sense saber quines mesures s’aplicarien per combatre la pandèmia.