Els dos propietaris del restaurant de Caldes de Malavella en el qual va morir una menor i sis més van quedar ferits en elevar-se per efecte del vent l’inflable en què jugaven, que pertanyia a l’establiment, han estat condemnats per homicidi imprudent i hauran de respondre amb una multa de 5.400 euros. A més, l’assegurança ha de respondre a una indemnització fixada en 640.000 euros, segons estableix la sentència, dictada per acord entre les parts. A més, se sumen els altres sis de lesions que comporten una pena d’un any de presó per a cadascun dels propietaris, encara que se suspèn la seva execució sempre que no infringeixin la llei els dos propers anys. La sentència detalla que les acusacions particulars van retirar les seves acusacions en satisfer-se la responsabilitat civil reclamada de 600.000 euros, límit de la pòlissa subscrita pel restaurant, al costat de 40.000 més entre quantitats ja abonades i altres compromeses a fer-ho en dates properes. El sinistre va tenir lloc el 2017 al restaurant Mas Oller, situat en una masia, on s’havia instal·lat una atracció desmuntable del tipus tobogan inflable que no tenia documentació oficial.