La covid va fer caure en picat els casaments, fins al punt que en el primer any de la pandèmia, el 2020 (del que ara se n’han publicat les dades definitives), a les comarques de casa nostra se’n van arribar a celebrar pràcticament la meitat que en el darrer any sense afectació, el 2019. El confinament decretat durant la primavera d’aquell any, i la situació d’incertesa que ha mantingut posteriorment, han fet que molt poques parelles optessin per oficialitzar la seva relació durant aquest temps, ja que majoritàriament es vincula a una celebració, i en aquest context de restriccions contínues era molt difícil portar-la a terme, si més no tal com s’acostuma a fer amb els estàndards tradicionals, amb un convit que congrega familiars i amics.

Així ho reflecteixen clarament les dades definitives dels matrimonis que es van formalitzar el 2020, que acaba de fer públiques l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

El que mostren és que durant el primer any tocat per la pandèmia, en el conjunt de les set comarques de l’àrea d’influència de Regió7 es van formalitzar 939 casaments, mentre que un any abans havien estat un total de 1.636. La caiguda, per tant, va ser del 42,6% (pràcticament 700 enllaços menys), molt en la línia de la mitjana de Catalunya, on el descens va ser del 41,8%.

De les demarcacions de casa, on hi va haver un descens més accentuat va ser al Bages. Amb la irrupció de la pandèmia, s’hi van formalitzar 368 matrimonis, mentre que l’any anterior havien estat 701. Una caiguda del 47,5% (333 menys). Per contra, en xifres relatives on va aguantar més va ser al Solsonès, ja que s’hi van oficialitzar 45 casaments, mentre que l’últim any prepandèmic havien estat 9 més, una baixada del 16,6%. La resta de comarques mostren un descens que oscil·la entre el 43% de l’Anoia i el 30% de la Cerdanya, tal com es pot veure detalladament a les gràfiques adjuntes.

Tot i el descens global del nombre de casaments, els que sí que es van dur a terme el 2020 van consolidar una línia que ja s’ha anat apuntant des de fa uns anys, com és el pes clarament majoritari de la via civil per formalitzar-los, en contraposició a un nombre cada cop més a la baixa pel ritus catòlic. En concret, a les comarques de l’àrea de Regió7 van ser el 94% pel civil enfront del 6% per l’Església. Destaca que, en el cas del Moianès, van ser el 100% (46 en total), mentre que a l’Anoia és on el ritus catòlic té una mica més de pes alhora de formalitzar l’enllaç de les parelles, ja que una de cada deu es van casar amb aquesta cerimònia.