Els lletrats del Congrés van emetre ahir un informe que avala l’actuació de la presidenta de la cambra, Meritxell Batet, i neguen que hi hagi raons per anul·lar el vot del diputat del PP Alberto Casero, que assegura que va votar a favor de la reforma laboral per un «error informàtic». En un document de 17 pàgines, els lletrats rebutgen les al·legacions del PP i conclouen que el vot de Casero «va ser emès de manera vàlida» i produeix «efectes plens» perquè «ha quedat acreditat que no es va produir un error al sistema de votació» i en tot cas va ser el mateix diputat del PP qui es va equivocar.

El document sosté que la presidenta del Congrés va obrar de forma correcta quan no va atendre la petició del PP perquè Casero repetís la seva votació. Apunten que el procés de votació telemàtica es va aplicar «d’acord amb el règim jurídic vigent» perquè des que l’inici de la pandèmia «la comprovació personal» a què fa referència l’article 82.2 del Reglament del Congrés no s’aplica en els termes de la Resolució de la Mesa del 2012, «sinó mitjançant la introducció d’usuari i contrasenya a la intranet de la cambra».

Per tant, segons l’informe, el diputat Casero «va exercir de forma correcta i plena el dret fonamental que li reconeix l’article 23 de la Constitució». A més, els lletrats recorden que la comprovació personal «no està concebuda com una via per reparar eventuals errors, sinó com una garantia de l’emissió personal del vot per part del titular parlamentari».

En aquest sentit, recorden que «el vot vàlidament emès, sigui presencial o telemàtic, és irrevocable» i, per tant, «tret que hi hagi un error tècnic» com el que es recull en una sentència del Tribunal Constitucional del 2006, «no es repeteix».

Els lletrats recorden a més que hi ha «nombrosos precedents» que avalen aquest criteri, perquè permetre una repetició del vot telemàtic permetria «situar en una posició d’avantatge el votant telemàtic davant els diputats que voten pel procediment presencial».