El Ministeri d’Hisenda va rebre ahir les recomanacions del grup d’experts en matèria fiscal després de deu mesos de treballs. Tanmateix, la titular d’Hisenda, María Jesús Montero, va descartar la possibilitat d’aplicar augments d’impostos a curt termini per la guerra d’Ucraïna, ja que caldrà mitigar-ne els efectes econòmics. Ho va manifestar a l’acte en què va rebre el document de 800 pàgines elaborat pels experts, que proposa, entre d’altres, caminar cap a un tipus únic d’IVA i cap a l’harmonització dels impostos de patrimoni i successions.

En la mateixa línia es va pronunciar el president del comitè d’experts i catedràtic emèrit d’Economia Aplicada a la Universitat Rey Juan Carlos, Jesús Ruiz-Huerta, que va explicar en roda de premsa que és «difícil» aplicar mesures de forma immediata perquè «el panorama ha canviat radicalment amb la invasió d’Ucraïna». Tot i aquest impacte per la guerra d’Ucraïna, Ruiz-Huerta va advertir que en qualsevol cas les modificacions que plantegen exigeixen «terminis llargs» i el document apunta que abans de posar en marxa les reformes cal «consolidar primer la recuperació econòmica.

El document aposta per aplicar un tipus únic d’IVA a una base imposable tan àmplia com sigui possible. El comitè considera que els tipus reduïts introdueixen una «distorsió evident». La proposta d’un IVA simplificat «gravaria amb un mateix tipus impositiu tots els béns i serveis, no introduiria distorsions en el comportament de les empreses ni dels consumidors».

Un dels principals eixos de la proposta és la fiscalitat mediambiental. El comitè apunta que «el transport i l’energia han de ser sectors d’actuació prioritària» i que cal «una revisió profunda de la fiscalitat de les aigües i els residus, àmbits poc explorats en què es plantegen desafiaments de gran rellevància».

Ruiz-Huerta va defensar que cal aplicar els impostos que graven la riquesa, com patrimoni i successions i donacions, ja que a l’Estat espanyol hi ha un «problema de concentració de la riquesa». També va apuntar a la necessitat de garantir un «equilibri» entre assegurar una recaptació suficient a totes les autonomies i respectar la seva autonomia. El document parla de «delimitar la capacitat normativa de les comunitats autònomes per assegurar l’enfortiment dels seus ingressos tributaris». Així, proposa focalitzar les seves competències en el mínim exempt, les escales de gravamen i les possibles deduccions o bonificacions de la quota. «Així, es manté la coordinació a tot el territori de les bases imposables i liquidables (excepte el mínim exempt) i s’assegura un mínim de gravamen efectiu», diu el text.

Sobre l’IRPF, els experts consideren que cal revisar-lo i que caldria «eixamplar la seva base imposable, i suprimir les exempcions, reduccions, deduccions o règims especials el manteniment dels quals no estigui justificat». Tanmateix, el comitè recomana «estudiar la possibilitat d’atribuir la condició de reemborsable al mínim per descendents menors de 18 anys, amb la finalitat de contribuir a la reducció de la pobresa infantil».

Per la seva banda, la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, va afirmar que demanarà empara a la Unió Europea per defensar l’autonomia fiscal de Madrid.