El risc de pobresa o exclusió social a Catalunya ha baixat el 2021 encara que només 8 dècimes respecte a l’any anterior (26,7 %) i encara afecta un de cada quatre habitants (25,9 %), segons l’Enquesta de condicions de vida de l’Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat).

Els ingressos mitjans nets de les llars catalanes es van situar en 34.982 euros i en 14.159 euros per persona l’any 2020, dada que suposa una disminució del 0,1 % en els dos casos respecte al 2019.

Per edats, la població de menys de 16 anys segueix sent la que té la taxa AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion), de la Xarxa Europea de Lluita contra la Pobresa i l’Exclusió social, més elevada (32,6%), amb un descens de 3,5 punts en relació amb l’any anterior.

Segons indiquen les dades de l’Idescat que es van donar a conèixer ahir en un comunicat, si bé la taxa de pobresa baixa una mica, la privació material i social severa ha augmentat 1 punt percentual i passa del 8% al 9%. El llindar de risc de pobresa ha disminuït el 0,6 % i se situa en 11.297 euros a les llars formades per una sola persona. Aquest índex es fixa en el 60 % de la mitjana dels ingressos per unitat de consum de les llars catalanes.

Aquests càlculs s’han fet amb la nova taxa AROPE segons els Objectius de la Unió Europea 2030 i inclou el canvi metodològic introduït per Eurostat per mesurar la pobresa relativa a partir del nombre de persones que es troben en risc de pobresa o amb privació material i social severa o amb baixa intensitat en el treball, han precisat les mateixes fonts.

A Catalunya, dos dels tres components de la taxa baixen respecte a l’any anterior i, així, la taxa de pobresa passa del 21,7 % l’any 2020 al 19,9 % el 2021, i la baixa intensitat en el treball passa del 10,2% al 9,6%.

Amb tot, la taxa de risc de pobresa abans de tot tipus de transferències socials és del 45,5% i baixa al 29,6% quan es comptabilitzen les pensions de vellesa i supervivència i al 19,9 % amb totes les transferències socials, inclosos els ERTO.