Les xifres que recull la memòria de serveis socials de l’Ajuntament de Manresa del 2021 mostren que l’any passat es va assolir el percentatge més elevat de recursos i, d’altra banda, la ràtio menor de persones per treballador social.

Disposar de més recursos i que els treballadors de serveis socials tinguin menys persones assignades a cadascun d’ells són factors positius.

El pes dels serveis socials en la despesa corrent del pressupost municipal va ser del 8,4%.

Aquest indicador va ser el 2012 del 6,7%, el 2013 del 8%, el 2014 del 6%, el 2015 del 7,3%, el 2016 del 6,8%, el 2017 del 7,5%, el 2018 del 7,7%, el 2019 del 6% i el 2020 del 7,4%.

L’evolució del pressupost mostra un augment d’un milió d’euros durant la darrera dècada, entre els 4,3 milions del 2011 i els 5,3 del 2021.

El pressupost més baix dels darrers anys va ser el del 2015, amb menys de quatre milions d’euros i el més alt el de l’any passat, ja que fins aquell moment no havia superat els cinc milions d’euros.

De la mà de l’augment de pes en el pressupost i l’augment de recursos s’ha assolit el percentatge més elevat de cobertura de la població, que l’any passat va ser per primer cop del 22%.

L’altra cara de la moneda va ser el 17,3% del 2014.

Pel que fa al nombre d’habitants per treballador social, s’ha anat reduint els darrers anys.

Entre el 2012 i el 2017 hi va haver a l’entorn de cinc mil persones per professional.

El 2018 la xifra va baixar a 4.765, els anys 2019 i 2020 es va moure a l’entorn de les 4.600 i l’any passat va tenir una forta davallada fins a les 3.723 persones.

El total de recursos humans disponibles són una plantilla de 54 persones amb 25 persones per a substitucions i programes.

Seguint amb les xifres de rècord cal destacar, també, que el nombre de persones amb teleassistència a la ciutat va arribar el 2021 a 2.309, 58 més que l’any anterior.

El salt ha estat molt important tenint en compte que el 2012 hi havia 1.503 persones amb teleassistència. L’augment de 806 persones en aquest període es correspon amb un increment percentual de més del 53%.

El nombre de persones usuàries del menjador social municipal van ser 221 l’any passat. La xifra va anar augmentant entre les 69 persones del 2012 i les 246 del 2019. L’any de l’esclat de la pandèmia, el 2020, van baixar fins a 190 i l’any passat van pujar fins als ja esmentats 221 usuaris, però sense arribar al nivell assolit l’any 2019.