El nou pla de mesures fiscals pactat entre PSOE i Unides Podem inclou decisions que suposaran una major recaptació de 3.144 milions d’euros en dos anys (2023 i 2024), segons va anunciar ahir la ministra d’Hisenda, María Jesús Montero. El pla inclou rebaixes fiscals i puges d’impostos.

Els contribuents amb rendes més baixes, fins a 21.000 euros, tindran una major deducció en l’IRPF per rendes del treball a partir de 2023 (amb un estalvi fiscal estimat de 1.881 milions) al mateix temps que els contribuents amb rendes de capital més altes tributaran a un tipus major (a partir de 200.000 euros el tipus passarà del 26% al 27%; i a partir de 300.000 euros, passarà del 26% al 28%). A més, en 2023 i 2024 es pagarà un nou impost sobre grans fortunes per a patrimonis nets a partir de 3 milions euros amb el qual Hisenda pretén recaptar 1.500 milions d’euros addicionals. Del nou impost sobre grans fortunes serà deduïble l’actual impost sobre el patrimoni que es paga a les comunitats, fet que neutralitzaria la desaparició d’aquest tribut a Madrid i Andalusia, almenys el 2023 i 2024. En la pràctica, a Catalunya, el nou tribut no tindrà cap efecte addicional sobre els contribuents, perquè l’impost autonòmic sobre el patrimoni ja és més onerós que el nou. El gruix de les mesures s’incorporaran al projecte de Pressupostos de l’Estat per a 2023, si bé la creació del nou tribut sobre grans fortunes precisarà d’un projecte de llei propi. La llei de Pressupostos també incorporarà la rebaixa d’IVA que s’aplica als productes d’higiene femenina, del 10% al 4%.

En particular, segons els càlculs del Ministeri d’Hisenda, el nou gravamen sobre grans fortunes afectarà 23.000 contribuents. Per a un patrimoni net entre 3 i 5 milions, s’aplicarà un tipus fiscal del 1,7%. Entre 5 i 10 milions de patrimoni net s’aplicarà un tipus del 2,1%; a partir de 10 milions, serà aplicable el 3,5%. El nou impost sobre grans fortunes es regirà per les regles de l’actual impost sobre patrimoni per a la seva determinació. Així, per exemple, el nou tribut conserva l’exempció de l’habitatge habitual fins a 300.000 euros que existeix en el de patrimoni o les regles que s’apliquen per a les empreses familiars. La pujada de tributació per a les rendes de capital afectarà uns 17.814 contribuents i permetrà una major recaptació de 204 milions. Per a les rendes més baixes, a més d’estendre al 50% dels treballadors la reducció general per rendes del treball, també s’eleva de 14.000 a 15.000 euros bruts el salari exempt de tributació. Per als autònoms, s’amplia en 5 punts percentuals la rebaixa en el rendiment dels mòduls i s’eleva del 5% al 7% la reducció per despeses de difícil justificació en l’estimació directa. Hisenda estima un cost recaptatori d’uns 184 milions d’euros per a totes dues mesures, que beneficiaran més d’un milió d’autònoms. En l’impost de societats el pla de mesures inclou, entre d’altres,una rebaixa del 25% al 23% del tipus impositiu per a les empreses amb una xifra de negocis inferior a un milió d’euros.