El Govern espanyol va enviar ahir a la Comissió Europea el pla de pressupostos per al 2023. Com a novetat, incorpora dos escenaris diferents en funció de com evolucioni el context internacional. N’hi ha un que recull les mesures d’ingressos i despeses que contenen els comptes actuals i un segon que considera una recaptació més gran de la inicialment estimada, fruit de l’escalada de la inflació, que donaria a l’Estat més marge per «prorrogar i adoptar aquelles mesures que estimi convenients». Segons l’executiu, el context «d’elevada incertesa» a conseqüència de la invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha motivat aquest sistema.

Els comptes enviats a Brussel·les, que encara han de ser validats per majoria al Congrés, també preveuen un menor dèficit i una reducció del deute públic fruit de l’augment de la recaptació de l’Estat els darrers mesos. Així, la ràtio de deute públic sobre el PIB també seguiria el descens iniciat el 2021 i se situaria en el 112,4% del PIB davant del 115,2% del 2022. Pel que fa al dèficit públic, passaria del 5% del 2022 al 3,9% del 2023.

El Govern espanyol defensa que els comptes inclouen una important despesa en serveis públics.