ERC i PSC han pactat el pressupost, però aquesta previsió de comptes no es podrà aplicar fins al proper dia 10 de març, quan es previst que els números del Govern siguin aprovats en el ple del Parlament. El calendari de tramitació dels pressupostos acordat per la Mesa i la Junta de Portaveus inclou les compareixences a partir d'avui mateix i fins dimarts de tots els consellers davant les comissions corresponents per presentar els comptes de cada departament. La ronda de compareixences, on cada conseller exposarà els comptes del seu departament, començarà amb les que faran aquesta tarda la consellera de la Presidència, Laura Vilagrà, davant la Comissió d'Afers Institucionals (15 h), i el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, davant la d'Empresa i Treball (17 h).

També aquest dijous ja s'han obert simultàniament els terminis de presentació d'esmenes a la totalitat, que acaba el 13 de febrer a les 10.30 h, i a l'articulat, que acaba el 23 de febrer també a les 10.30 h.

És previst que el Ple faci el debat de totalitat del projecte dimarts, 14 de febrer. Si la cambra rebutja les esmenes a la totalitat que hi puguin presentar els grups, el comptes continuaran la tramitació en comissió, i els debats de totalitat de les seccions pressupostàries de cada departament en les comissions legislatives corresponents es farien entre el 17 i el 23 de febrer.

Superats els debats de totalitat en comissió, és previst que la Comissió d'Economia i Hisenda aprovi el dictamen del projecte el 3 de març i que el Ple en faci el debat i la votacions finals el 10 de març, sempre que no se'n sol·liciti el dictamen al Consell de Garanties Estatutàries, cosa que poden demanar dos grups o una desena part dels diputats i que aturaria la tramitació fins que el Consell emetés el dictamen.

El Govern també ha aprovat i lliurat avui al Parlament el Projecte de llei de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic, conegut com a 'projecte de llei d'acompanyament' dels pressupostos, que un cop admès a tràmit per la Mesa comença també la tramitació parlamentària. La previsió és que el Ple en faci el debat de totalitat també el 14 de febrer, i el debat i la votació finals, el 10 de març.