Un 6,49% del personal docent dels centres públics i un 4,21% del dels concertats ha secundat la vaga en defensa del català a l'escola i contra la sentència del 25% de castellà, segons la informació del Departament d'Educació fins al migdia. La vaga està convocada per USTEC, la Intersindical, la COS i el SEPC. Aquests percentatges de seguiment corresponen a la informació que han aportat el 81,61% dels centres públics i el 56,52% dels concertats. Per serveis territorials, on hi ha hagut un major seguiment al sector públic ha estat a la Catalunya Central (10,31%) i on menys al Baix Llobregat (2,78%). Als concertats, el seguiment més alt s'ha donat al Vallès Occidental (9,91%) i el més baix a les Terres de l'Ebre (0%).

Pel que fa la resta de serveis territorials, el seguiment entre el personal dels centres públics ha estat del 10% a Girona; el 8,34% al Consorci d'Educació de Barcelona; del 7,51% a Tarragona; del 6,82% a les Terres de l'Ebre; el 5,35% al Maresme i el Vallès Oriental; el 4,74% a l'Occidental; el 4,21% a Barcelona Comarques i el 4,06% a Lleida.

A la concertada, ha secundat també l'aturada el 7,38% del personal al Baix Llobregat –mentre que entre el personal de la pública és on menys adhesió s'ha generat-; el 7,08% a la Catalunya Central, el 4,19% al Consorci d'Educació de Barcelona; el 2,13% al Maresme i el Vallès Oriental; l'1,89% a Girona; l'1,42% a Barcelona Comarques; l'1,18% a Tarragona; i el 0,48% a Lleida.