Aquest 2023, el Ramadà començarà el dissabte 2 d’abril i s’allargarà fins al 2 de maig. Aquesta celebració és un període de dejuni entre la comunitat musulmana que suposa un temps per acostar-se al seu Déu i purificar l’ànima mitjançant l’autodisciplina i l’autosacrifici.

Durant els dies que dura el Ramadà, els musulmans tenen prohibit prendre aliments, líquids, fumar o mantenir relacions sexuals des de la sortida del sol fins a l’ocàs. Aquest any, la durada és de 30 dies i serà un dels dejunis més llargs de les últimes dècades, ja que coincideix amb un moment de l’any en què la posta del sol té lloc més tard. En aquesta ocasió, els musulmans poden arribar a estar fins a més de 15 hores d’abstinència total quan l’habitual és fer-ne unes vuit hores, si cau a l’hivern.

Data del Ramadà

El Ramadà se celebra durant el novè mes lunar i comença amb l’aparició de la lluna en fase creixent l’últim dia de Sha’ban (vuitè mes al calendari lunar islàmic). La seva durada oscil·la entre 29 i 30 dies. Com que el calendari islàmic es basa en el cicle lunar, la data de celebració varia any rere any. Segons explica la tradició, es commemora la revelació dels primers versos de l’Alcorà per part d’Al·là a Mahoma.

Horari del Ramadà

Depenent del lloc del món on es troba la persona, el dejuni diari i les oracions comencen i finalitzen a una hora concreta sempre en funció de la sortida i la posta del sol. (Aquí es poden consultar els horaris exactes del Ramadà 2022 a les principals ciutats d’Espanya)

A Barcelona, la primera pregària amb què comença el dejuni se situa aquest any a les 6 hores del matí i finalitza passades les 20.00 hores.

Com es fa

Abans de començar el dejuni (‘sawm’), els milers de milions de musulmans repartits per tot el món s’aixequen per prendre el ‘suhoor’, un menjar basat en llet, dàtils, sucs i te que precedeix el ‘fajr’, la primera de les cinc pregàries del dia. Una vegada es pon el sol es procedeix al ‘maghrib’ (quarta oració) que posa fi al dejuni d’aquell dia. El més habitual és ingerir uns dàtils i una mica de llet quan s’acaba la pregària i així preparar l’organisme per al sopar que sol constar d’una sopa (‘harira’) amb llegums, carn de pollastre, vaca o be, dàtil, espècies i pa àrab.

Les oracions del Ramadà

Durant el Ramadà, hi ha cinc oracions que ha de realitzar la persona en diversos moments del dia:

‘Fajr’, també coneguda com a oració de l’alba

‘Dhuh’ que es realitza al migdia

‘Asr’, durant la tarda

‘Maghrib’, coneguda com l’oració de la posta del sol

‘Isha’ o oració de la nit.

Entre pregària i pregària hi ha unes pauses que solen donar-se a les 7.00 hores, a les 12.15 hores, a les 17.30 hores, a les 20.10 hores i a les 21.30 hores.

Excepcions a la seva pràctica

No tots els musulmans practicants estan obligats a fer el Ramadà. La religió islàmica marca unes excepcions per a grups específics de població. En concret, les persones que poden abstenir-se de la seva pràctica són:

  • Persones amb malalties físiques i mentals
  • Viatgers
  • Dones durant el període menstrual
  • Dones embarassades o lactants
  • Persones majors d’edat, sempre que el dejuni empitjori la seva salut
  • Nens que no han arribat a la pubertat