Una mútua privada ha indemnitzat amb 140.000 euros una dona pel retard en el diagnòstic d'un càncer de mama, després d'un acord entre les parts. La pacient va presentar episodis de secreció hemorràgica a través del mugró durant el febrer del 2016, quan estava embarassada, i va informar el seu ginecòleg. Els especialistes no li van fer una mamografia assegurant que podia comportar un risc per al fetus. Un any després, se li va diagnosticar un carcinoma infiltrant al pit. Aquest retard en el diagnòstic ha suposat un tractament més radical i l'extensió de la malaltia fins a metàstasi, segons ha informat el Defensor del Pacient, associació a què està adscrita la lletrada de la demandant.

Importants antecedents

Aquesta associació ha recordat que hi ha reiterada literatura científica que defensa que un fetus pot tolerar la poca quantitat de radiació emesa en una mamografia, sense que això comporti cap risc. Afegeix que la dona tenia importants antecedents oncològics familiars, així com una clínica reiterada d'hemorràgies a través dels mugrons. Per això, defensa que no haurien d'haver-se escatimat les proves necessàries, ni posposar-les perquè estigués embarassada o, més tard, per donar el pit al seu fill. Argumenta que el que era prioritari era fer un diagnòstic precoç o, com a mínim, advertir la pacient dels riscos que corria si no es feia.

El Defensor explica també que quan es va decidir fer-li una biòpsia es va informar la dona que el material obtingut era insuficient per al diagnòstic, però, tanmateix, es va interpretar la prova com un resultat negatiu per cèl·lules malignes.