La Mesa del Parlament ha acordat aquest dijous que els treballadors de la cambra que encara gaudeixen de les llicències per edat -la possibilitat de cobrar sense acudir al lloc de feina els últims anys de la seva vida professional- s'hagin de reincorporar l'1 de novembre, amb algunes excepcions, i que s'implanti un nou sistema de reducció de jornada progressiva amb bonificacions. Segons s'ha pactat aquest matí la Mesa ampliada –formada pels membres de la Mesa i un representant de cada grup parlamentari–, els funcionaris que s'hi reincorporin podran acollir-se al nou sistema amb unes "millores de la jornada laboral". La proposta es traslladarà aquest mateix matí a la Comissió d'Afers Institucionals, que l'ha de validar.

Tot i que la cambra ja va suprimir la figura de les llicències per edat i, per tant, no se'n concediran de noves, encara calia decidir sobre les persones que ja gaudeixen d'aquest privilegi o bé que l'havien sol·licitat, però no el tenien concedit encara.

Aquest dijous era la data màxima que s'havien marcat –després de diverses pròrrogues– tant la Mesa com els representants dels treballadors per arribar a un acord després que l'última proposta quedés aturada. Es tractava de la creació de dues noves figures similars a les llicències per edat: una excedència voluntària remunerada amb uns 2.000 euros, aproximadament, i una reducció de jornada mantenint el 80% del sou.

Nou sistema

Amb els vots favorables de Junts, ERC, PSC, el vot en contra de Vox i comuns i l'abstenció de CUP i Cs, la Mesa del Parlament ha acordat que els funcionaris majors de 60 anys que els hi quedi màxim cinc anys per jubilar-se i que acreditin haver treballat 25 anys a la cambra podran acollir-se a un "permís progressiu".

Aquest nou sistema de reducció de jornada progressiva permetrà una reducció d'un terç de la jornada laboral el primer any, del 50% el segon any i un permís a temps complert a partir del tercer any i fins l'edat legal de jubilació cobrant la pensió màxima. 

Aquesta reducció progressiva anirà acompanyada d'una sèrie privilegis. A partir del primer any cobraran dos terços del sou, a més d'un terç de l'equivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es podrà aplicar durant tres anys.

Si en el segon any es passa a una reducció de la meitat de la jornada laboral, es cobrarà la meitat del sou i la meitat de la retribució equivalent a la pensió de jubilació màxima. Això es pot demanar durant el segon, tercer, i quart any.

En els casos de prejubilació a temps complet, els funcionaris rebran la retribució equivalent a la prensió de jubilació màxima.

El Parlament es compromet a mantenir el pagament de les cotitzacions corresponents a la jornada completa.

Aquesta és la proposta de la Mesa, que encara s'ha de ratificar a la CAI.