El Tribunal Suprem ha ratificat la condemna de 21 anys i 9 mesos de presó per a Joaquim Benítez pels abusos sexuals continuats a quatre menors d’edat quan era professor d’educació física dels Maristes de les Corts en els cursos 2006-2007, 2007-2008 i 2008-2009. La sala penal ha rebutjat dos recursos: un presentat pel condemnat i un altre de la companyia d’assegurances del centre educatiu. En aquest sentit, l’alt tribunal confirma que l’assegurança és responsable civil directa de les indemnitzacions a les víctimes, que hauran de rebre 120.000 euros. La fundació titular de l’escola va ser declarada, a més, responsable subsidiària.

En la seva sentència, el Suprem considera que les declaracions de les víctimes han estat corroborades per altres elements de prova i són suficients per condemnar Benítez. També veu correcta la qualificació de delicte continuat d’abusos sexuals.

El Suprem confirma que l’assegurança de l’escola és la responsable civil directe i ha de respondre pels danys i perjudicis causats, sense que pugui argumentar falta de cobertura en tractar-se d’un delicte dolós. El tribunal conclou que aquesta excepció només es pot al·legar en la relació interna entre l’assegurador i l’assegurat, però no en relació amb els menors perjudicats.