Vox és el grup del Parlament que va tancar el 2021 amb més números vermells, segons les memòries econòmiques corresponents a aquest any que avui publica el Butlletí Oficial del Parlament de Catalunya (BOPC). Concretament, el grup presidit per Ignacio Garriga es va quedar amb gairebé -250.000 euros, tal com indica el compte de resultat que ha presentat.

Altres tres partits que van acabar l'exercici amb dèficit van ser En Comú Podem (per sobre dels -180.000 euros en negatiu); Ciutadans, concretament -37.156 euros; i la CUP (-73.720). A l'altra cara de la moneda hi ha Junts, amb un estalvi d'uns 73.000 euros, ERC va tancar amb 14.690 euros positius, el PPC amb 6.600 euros. El PSC es va quedar a 0 equilibrant totalment les pèrdues i els guanys.

Els números, en una ullada ràpida:

  • Vox: -250.000
  • En Comú: -180.000
  • CUP: -73.720
  • Ciutadans: -37.156
  • PSC: 0
  • PPC: +6.600
  • ERC: +14.690
  • Junts: +73.000


Les despeses de Vox, que va rebre més de 450.000 euros en subvencions

Vox va rebre un total de 839.800 euros en subvencions del Parlament per despesa de funcionament. D'aquesta xifra es va gastar 132.456 euros a les despeses del personal que treballa al grup parlamentari, 12 persones. I la meitat de les subvencions, més de 450.000, els va destinar a "altres despeses d'activitat ordinària". I dins d'aquest concepte més de la meitat, 265.000, van anar a "aportacions".

Segons afirma la memòria econòmica de Vox, les aportacions fan referència a serveis que presta Vox a través de convenis de col·laboració i defensa que estan emparades per l'article 2 de la llei orgànica 8/2007 sobre el finançament dels partits polítics. Altres despeses són 78.000 euros en serveis professionals independents, 27.000 en viatges i uns altres 52.000 que no especifiquen en què se'ls han gastat.

En Comú presenta dues memòries

En el cas dels comuns, el 2021 van rebre una subvenció de 659.853 euros per a despeses de funcionament. En Comú Podem han presentat dues memòries. La primera correspon al període des del gener al maig del 2021, amb uns números negatius de 180.000 euros que contrasten amb els 18.000 positius de l'any anterior. La segona memòria sobre el segon semestre de l'any, s'hi reflecteixen gairebé 200 euros en negatiu en el compte de resultats.

Ciutadans va rebre 1,4 milions de subvenció i en va gastar més

Per la seva banda, Cs va rebre 1.371.506 euros de subvenció. Les seves despeses van superar 1'4 milions d'euros. I destaca que el grup parlamentari va destinar gairebé un milió d'euros de la subvenció al partit polític. D'altra banda, va dedicar 420.000 euros per pagar la despesa del personal del grup.

Junts, 2,2 milions de subvenció

En el cas del grup de Junts, que va tancar l'any amb un benefici d'uns 73.000 euros, tenia una subvenció de 2'2 milions d'euros. Destaca que va destinar 1,8 milions al partit de Junts i gairebé 60.000 a Demòcrates de Catalunya, amb qui es va presentar a les eleccions.

I ERC, 3,1 milions

El president de la Generalitat, Pere Aragonès Gerard Artigas

El grup parlamentari d'ERC justifica en la seva memòria econòmica que ve rebre 3,1 milions de de subvenció de la cambra catalana i gairebé íntegrament va a parar al partit d'ERC. Els republicans argumenten en la memòria econòmica que el 100% de l'activitat econòmica del grup parlamentari "s'integra" a la comptabilitat del partit. En resum, el grup dels republicans presenten un balanç positiu de 14.000 euros.

Les pèrdues de la CUP

La CUP també ha registrat número vermells, en el seu cas de més de 73.000 euros. Va tenir una subvenció de 102.294 euros al grup parlamentari i ha transferit 120.000 euros al partit de la CUP "per la contraprestació se serveis de suport legal i tècnic".

Equilibri al PSC

El grup del PSC va equilibrar totalment els seus números. Va rebre 2,8 milions de subvencions i en va destinar 2,3 al PSC i 35.800 al partit Units.

I pel que fa al subgrup del PPC, va rebre 102.000 euros de subvenció i se'n va gastar gairebé 109.000. Així doncs, obté un balanç negatiu d'uns 6.600 euros.

Segons l'article 33 del reglament del Parlament, la cambra ha d'assignar als grups parlamentaris una subvenció fixa i una altra de variable, que determinen la Mesa ampliada, "tenint en compte la importància numèrica de cada grup i l'import global del pressupost". I també estableix que els grups i subgrups han de retre comptes cada any aportant la comptabilitat específica de la subvenció.