La taxa de mortalitat en les dones per tumors malignes de tràquea, bronquis i pulmó gairebé s'ha doblat en les últimes dues dècades a la província de Barcelona, passant del 12% al 26%. Així ho exposen les conclusions elaborades per la Secció d'Informació i Anàlisi en Salut Pública de la Diputació de Barcelona, a partir de les dades facilitades per l'Institut Nacional d’Estadística. Concretament, s'ha passat d'1,28 defuncions per cada 10.000 dones al bienni 2003-2004 a 1,92 morts al període 2019-2020. En canvi, en els homes s'ha registrat una davallada important i els 11,2 morts del període 2003-2004 s'han reduït a 7,74 entre 2019 i 2020. Aquest anàlisi s'ha fet públic coincidint amb la Setmana Sense Fum, que se celebra del 25 al 31 de maig.

El càncer de pulmó és una de les principals patologies que es relacionen amb el tabaquisme. Segons l’IDESCAT, un 47% dels homes i un 22,4% de les dones fumaven a diari o ocasionalment l’any 1990. Aquesta xifra s’ha anat reduïnt entre la població masculina i el 2021 ja se situava en el 26,6%. Per contra, la tendència en les dones s’ha mantingut de manera constant en els últims 30 anys, si bé va a la baixa entre les més joves.