Després d’una primera jornada en general bastant més tranquil·la de l’esperat –excepte per la prova de Física, la que va aixecar més irritació– els gairebé 42.000 alumnes matriculats en la selectivitat 2023 a Catalunya s’enfronten aquest dijous a la segona marató d’exàmens. Al matí serà el torn del d’Història (la tercera prova de la fase general), a primera hora, a les 9, i, després del descans per al esmorzar, de les optatives de Dibuix Artístic, Llatí i Matemàtiques. Ja a la tarda, a partir de les 15 hores, estan programades també, per pujar nota, les proves de Dibuix Tècnic, Història de l’Art, Història de la Filosofia, Literatura Castellana i Química.

Com en les 14 edicions anteriors, les PAU d’aquest any segueixen amb el mateix format i estan formades per dos blocs. Un correspon a la fase general, que dona la nota mitjana per accedir a la universitat i que consta dels exàmens de Català, Castellà, Llengua Estrangera, Història i una matèria a escollir entre les comunes d’opció.

Per calcular aquesta qualificació es tenen en compte la mitjana de la nota mitjana de batxillerat, que val un 60%, i les notes obtingudes en els exàmens, el valor de les quals és del 40% restant i que comptabilitza sempre que s’hagi arribat a un 4 com a mínim.

Fins a 3 de 22

Una vegada superada la fase general, en l’específica, que és la que permet augmentar, mitjançant ponderacions entre 0,1 i 0,2, la nota per accedir als estudis desitjats fins a arribar a una puntuació de 14, els estudiants podran examinar-se de fins a tres matèries de modalitat entre un total de 22 assignatures.

Els resultats dels exàmens es faran públics per als estudiants el 22 de juny, quan començarà la sol·licitud de revisió que acabarà el 26 de juny i la primera assignació de places universitària serà el 12 de juliol.