Una licitació de l’any 2019 per a un lloc d’administratiu de la Gerència de la Fundació Enaire, dependent del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, incloïa com a «autora» dels plecs la persona que després va resultar adjudicatària, I. S. M., que va ser l’única candidata que es va presentar al procés. 

Es dona la circumstància que aquesta persona figura com a «autora» de diversos plecs de l’esmentada gerència abans fins i tot que hi obtingués la plaça, les funcions de la qual contemplaven precisament la redacció d’expedients i plecs.  

Així ho demostra una investigació portada a terme per ‘La Nueva España’ i ‘El Periódico de España’ gràcies a una eina informàtica d’anàlisi massiva de licitacions desenvolupada pels científics de dades Manuel J. García Rodríguez i José Carlos Montes Luna.

L’esmentada eina rastreja els documents informàtics en format PDF o Word, que són els que sol utilitzar l’administració per articular les seves contractacions i que deixen rastre a través de les anomenades metadades. La seva traçabilitat permet conèixer el nom dels equips que han creat o modificat els documents. 

Els fets es remunten al 20 de desembre de 2019, en ple Nadal, quan la Fundació del que és el gestor de la navegació aèria d’Espanya va treure la licitació en procés obert simplificat per a un lloc «de suport al departament d’administració de la Fundació Enaire».

El plec de prescripcions tècniques, creat per l’esmentada I.S.M., tal com apareix en les metadades, va ser generat aquell mateix 20 de desembre 40 minuts abans que es publiqués l’anunci del procés. 

Les funcions del càrrec, que tenia de pressupost base per a tres anys 81.000 euros sense impostos i 98.010 amb impostos, consistien en l’acompliment de «la gestió administrativa corresponent a una fundació del Sector Públic Estatal i aplicant la seva normativa específica».

Entre les prestacions exigides al contractista hi havia la de redactar i preparar expedients de contractació, sol·licitar pressupostos i seguiments i la redacció de plecs de prescripcions tècniques i de clàusula.

 També estava entre les seves responsabilitats l’abocament d’informació i documentació de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i la redacció de les Bases Reguladores per a les concessions.

D’acord amb el document de l’adjudicació a què ha tingut accés aquest diari a través del Portal de la Contractació Pública i que està datat el 10 de gener de 2020, l’oferta d’I. S.M., l’única que es va presentar, millorava ostensiblement el pressupost establert.

L’import total ofert per ella era de 77.727 euros (sense impostos) i 94.050 (amb impostos). És a dir, 4.000 euros més econòmic que el pressupost establert com a límit per l’organisme contratador. L’oferta va obtenir la màxima qualificació tant en currículum, com en l’oferta econòmica o la memòria descriptiva de serveis a prestar.

«La proposta d’adjudicació s’accepta ja que l’oferta presentada s’ajusta als requisits tècnics i econòmics del plec», assenyala el document de l’adjudicació d’un procés a què només es va presentar aquesta oferta. La durada del contracte era d’un any, a comptar des de la seva formalització, i al vèncer, es podria prorrogar-se fins a dues ocasions, fins a un límit de tres anys. El pressupost del plec era, de fet, per als tres anys.

Dues renovacions

Tal com ha comprovat la investigació dels mitjans de Prensa Ibérica a partir de les dades de la Plataforma de contractació del Sector Públic sobre aquest expedient, amb número PAS FE-03/2020, el contracte va ser renovat en dues ocasions, el 16 de gener de 2021 i 27 de gener de 2022.

En la primera renovació l’import total va ascendir, sent el màxim que establia l’oferta: 98.010 euros (amb impostos), 4.000 euros més del que marcava el contracte anterior. Un altre detall que crida l’atenció d’aquest concurs és que I. S. M. consta en les metadades com a autora de nombroses licitacions després de guanyar el procediment, però també en anteriors.

Així, consta com a redactora de diversos plecs creats el 23 i 24 de desembre de 2019 per la gerència de la Fundació Enaire per licitar «Serveis de transport, muntatge i desmuntatge d’obres d’art», «Comunicació digital» i «Treballs de disseny, maquetació i arts finals per a la difusió ‘online’ i ‘offline’ d’activitats de la Fundació».

En contacte amb aquest diari, Fonts d’Enaire responen que l’esmentada contractació compleix «la legalitat» i va ser comunicada «a la Intervenció General de l’Estat». Segons explica un portaveu de l’ens, la Fundació, que té vuit empleats, però només un d’administratiu, ha recorregut de manera puntual a contractacions externes «sempre justificades» quan la càrrega de treball «ha sigut molt alta», sobretot per a tasques d’administració.

De fet, I.F.S. ja havia treballat des de desembre de 2018 per a la Fundació com a autònoma per al maneig de la Plataforma de Contractació del Sector Públic i entre les seves funcions havia estat «redactar plecs de licitació» que permet «agilitzar la feina». Des de la Fundació sostenen que l’«únic redactor i responsable» de l’esmentat plec va ser el director d’administració, Enrique Torres, que era qui «coneixia les necessitats de la departament i «va utilitzar les plantilles habituals».

Així, atribueixen a una «circumstància administrativa» que al plec aparegui com a autora l’adjudicatària, «ja que ella no va tenir la responsabilitat ni sobre la decisió ni sobre el contingut del plec, ja que es va limitar a una tasca merament administrativa de transcripció i pujada del plec a la Plataforma», insisteixen des de la Fundació.

A l’ens també expliquen que en la pròrroga del segon any hi va haver un increment dels diners rebuts «perquè va cobrar una factura addicional» per una tasca «extraordinària» que va fer a la Fundació per organitzar un simposi el desembre del 2021. «Aquesta factura per aquesta tasca puntual no correspon a una pujada de sou», afirmen sobre aquests 4.000 euros de més que va cobrar l’adjudicatària respecte a l’any anterior i que, curiosament, van fer que arribés al límit màxim de salari que contemplava l’adjudicació en un primer terme.