L'Església Catòlica Espanyola ha recollit denúncies contra 728 religiosos per abusos sexuals a menors que haurien estat comesos des de la dècada dels 40. L'estudi 'Para dar Luz', presentat aquest dijous recopila els testimonis de 927 presumptes víctimes, que han acusat 170 clergues diocesans, 208 clergues consagrats, 234 religiosos no ordenats sacerdots i religioses, 92 laics i 1 diaca. En 23 casos no s'ha pogut determinar el càrrec del presumpte abusador. La majoria de testimonis desconeixen si l'agressor és viu o és mort, però en el cas dels que aporten la dada, el 63,6% han mort i el 36,4% són vius. Només consten 5 casos en què l'agressor és una dona. En el cas de les víctimes, el 83% són homes i el 17% dones.

L'informe sobre els abusos sexuals comesos en l'àmbit de l'església catòlica abasta el període 1945 – 2022. El text subratlla que s'han recollit els testimonis sobre presumptes abusos comesos contra menors d'edat o persones vulnerables.

El treball s'ha elaborat a partir dels testimonis recollits a les oficines de protecció de menors i prevenció d'abusos, constituïdes des del juny del 2021, sense pressuposar ni provar innocència o culpabilitat. Alguns dels casos presentats, puntualitzen els autors de l'estudi, han tingut recorregut judicial, i alguns d'aquests han estat arxivats o se n'ha declarat l'absolució.