La dona va demanar l’ajuda al lloguer, però no la hi van concedir per ser massa pobra. I és que els seus ingressos no arribaven als 200 euros al mes. Li van sol·licitar documentació i va aportar la que tenia. Va presentar al·legacions. I res. No hi va haver manera. La renda de la seva unitat familiar no superava el mínim establert per la convocatòria, que marcava una quantia igual o superior a 0,3 vegades l’indicador públic de renda d’efectes múltiples (Iprem).

L’Iprem és un índex fet servir a Espanya com a referència per a la concessió d’ajudes, subvencions o el subsidi d’atur i que varia cada any. Segons la convocatòria d’ajudes al lloguer 2022, els sol·licitants havien de tenir entre el 0,3 i tres vegades l’Iprem, és a dir, a la llar hi havia d’haver ingressos entre els 2.372,58 euros (197 euros al mes) i els 20.336,40 euros anuals (1.694 euros mensuals).

Així consta en una resolució del Síndic de Greuges que critica, no tant que la conselleria de Vivenda i Arquitectura Bioclimàtica del País Valencià denegui una ajuda per incomplir els requisits, sinó que no se li doni informació posterior sobre quines ajudes podria rebre una persona vulnerable amb ingressos tan escassos que es queda fora de la convocatòria.

Informació per als vulnerables

«La denegació d’una ajuda al lloguer de vivenda, quan aquesta ve motivada per no arribar a la unitat de convivència un límit mínim d’ingressos, ha de venir acompanyada d’una informació concreta, senzilla i comprensible per al ciutadà, de les actuacions que pot portar a terme i dels recursos que s’han ideat per atendre la seva específica situació», explica el Síndic en la seva resolució.

Amb aquest argumentari, el Síndic de Greuges, Ángel Lluna, explica a l’informe que «una situació de vulnerabilitat, que fa que es denegui una ajuda, ha d’anar inexcusablement acompanyada d’una explicació i orientació al ciutadà de les ajudes o recursos més adequats per atendre la necessitat en matèria de vivenda que pateixen».

Per això, recomana que, en aquells casos en els quals, per aplicació de les bases de les seves convocatòries s’hagi d’acordar «la denegació d’una ajuda per no arribar a la unitat de convivència sol·licitadora, es procedeixi a orientar, en la notificació que s’efectuï a aquest efecte, les persones sol·licitadores sobre les ajudes o recursos posats a la seva disposició per atendre la situació de vulnerabilitat i necessitat de vivenda».

Protecció davant la pobresa

I és que la vivenda és clau en qualsevol projecte de vida. «La possessió d’una vivenda facilita l’accés a altres drets i constitueix un important factor de protecció davant la pobresa. De la mateixa manera, la pèrdua d’un allotjament estable i digne es converteix, en moltes ocaciones, en la porta d’entrada a situacions d’exclusió socialque, desgraciadament, com ens mostra la realitat, són difícils de revertir», conclou el Síndic en la resolució.

Finalment, insta a facilitar la informació i a fer accessibles els recursos en vivenda «perquè arribin a aquells sectors de la població que més ho necessiten».