Diversos relators de les Nacions Unides acusen la justícia espanyola de tenir "un biaix discriminatori contra les dones". En un comunicat, la relatora especial sobre la violència contra les dones, Reem Alsalem, la relatora especial sobre el dret a la salut física i mental, Tlaleng Mofokeng, i el relator especial sobre la tortura, Nils Melzer, han denunciat aquest dijous les "actituds patriarcals arrelades en el sistema legal" de l'estat espanyol i veuen amb preocupació que continuïn havent casos de mares que "perden la custòdia dels seus fills a mans de pares maltractadors". "Els tribunals d'Espanya no estan garantint el dret dels menors a estar lliures de violència ni el dret de les dones a la no discriminació", remarquen.

Per això, els experts de l'ONU insten el govern espanyol a prendre mesures per "per garantir que els seus tribunals superen els prejudicis contra les dones" i es protegeixen els menors de la violència domèstica.

Avís a Espanya

Els relators de l'ONU, així com el Grup de Treball sobre la discriminació contra les dones, alerten que a Espanya les mares són acusades "regularment" de recórrer a l'"alienació parental", un concepte sense base científica que reflecteix la idea que quan un menor evita o tem el seu progenitor es deu a la influència de l'altre. "Tot i que estan prohibides per la legislació espanyola recent, les teories sobre l'"alienació parental" semblen seguir exercint un paper en les decisions judicials a Espanya", diu el comunicat dels relators.

Els experts de l'ONU reclamen al govern espanyol més esforços per tal que la legislació sigui "operativa" i que els "funcionaris del sistema de justícia apliquin un enfocament sensible al gènere i centrat en el menor en els casos de custòdia de fills i violència domèstica". "El govern ha de complir la seva responsabilitat de garantir que els nens, les nenes i les dones puguin viure i prosperar lliures de violència", diuen.