El Tribunal Suprem dels Estats Units ha donat aquest dijous via lliure al president Joe Biden per posar fi com volia a ‘Quedar-se a Mèxic’, una polèmica mesura que el govern de Donald Trump va aprovar el 2018 i va posar en vigor el 2019 i que ha estat obligant molts sol·licitants d’asil als EUA, sobretot centreamericans, a esperar la tramitació dels seus casos al país veí.

La sentència ha sigut redactada pel president de l’Alt Tribunal, John Roberts, i ha comptat amb el suport del jutge conservador Brett Kavanaugh i dels tres magistrats progressistes. Uns altres quatre jutges conservadors han dissentit, tot i que Amy Coney Barrett ha assegurat estar d’acord amb la major part de l’opinió de Roberts.

Violència i condicions pobres

Biden va prometre tot just arribar a la Casa Blanca acabar amb aquesta política, oficialment titulada ‘Protocols de Protecció de Migrants’, que activistes han denunciat repetidament com a «insegura i inhumana» per exposar als migrants a Mèxic durant aquesta espera pèssimes condicions de vida i perills. S’han denunciat nombrosos casos de segrestos, tortures, violacions i agressions.

El demòcrata, no obstant, va enfrontar el repte legal dels governs republicans de Texas i Missouri, que van aconseguir que tribunals inferiors l’obliguessin a mantenir-la.

L’Administració ha argumentat que els costos del programa superen els seus possibles beneficis. Ha citat no només les condicions perilloses en què vivien els migrants sinó també les dificultats que enfrontaven per tractar amb els seus advocats a l’altre costat de la frontera. El govern de Biden també ha defensat que el programa minava els seus objectius de política exterior i també iniciatives de política nacional i ha assegurat que dificultava la relació amb Mèxic.

El govern del demòcrata per ara manté, obligat també per ordres judicials, una altra mesura polèmica que es va implementar durant el mandat de Trump per mirar de frenar l’arribada de migrants: l’aplicació del Títol 42, que amb l’argument d’emergència de salut pública durant la pandèmia ha estat permetent expulsar directament dels EUA molts immigrants detinguts després de travessar la frontera sense papers.