L'Agència de Seguretat Aèria de la Unió Europea (EASA, per les seves sigles en anglès) preveu una reducció de les emissions del sector del 60% fins a l'any 2050. Segons un informe publicat aquest dimecres, l'organització calcula que les emissions de diòxid de carboni de les aerolínies a Europa passaran dels 147 milions de tones registrades l'any 2019 als 59 milions. Els principals impulsors del canvi seran els combustibles sostenibles (també abreviats SAF), que actualment representen només un 0,05% del combustible utilitzat per les aerolínies. No obstant això, l'EASA també assenyala els canvis de disseny i tecnològics, millores en la gestió del trànsit aeri i l'ús d'aeronaus elèctriques i d'hidrogen com a elements contribuïdors.

De fet, la Comissió Europea ja ha impulsat una proposta per incrementar el pes dels combustibles sostenibles al sector. En concret, l'executiu europeu vol que els TAS representin almenys un 2% del total l'any 2025, un percentatge que l'any 2050 ha de ser del 63%.

En cas que es complissin aquests pronòstics, el sector aeri aconseguiria revertir la tendència dels últims anys. Segons el document, les emissions de diòxid de carboni corresponent als vols des d'aeroports de la UE i països de l'EFTA –Islàndia, Liechtenstein, Noruega i Suïssa- van assolir els 147 milions de tones l'any 2019, un 34% més respecte al 2005.

A més, gran part d'aquest augment correspon a vols de llarg radi, és a dir, de més de 4.000 quilòmetres. Tot i que aquest tipus de viatges representen només un 6% dels trajectes, generen la meitat de les emissions contaminants.

Malgrat que l'Agència de Seguretat Aèria és conscient que els combustibles sostenibles són més cars que els combustibles fòssils, confia que s'assolirà un estalvi considerable a través d'economies d'escala. Per arribar als objectius, l'associació indica que la producció de TAS s'hauria de multiplicar per més de 15 vegades entre aquest any i el 2050.

El trànsit aeri prepandèmia es recuperarà el 2025

Més enllà dels objectius mediambientals del sector aeri, l'informe publicat aquest dimecres també fa una estimació de com es recuperaran les aerolínies després de la crisi de la covid-19. Segons els càlculs de l'EASA, el nombre de vols prepandèmia al conjunt de la UE i l'EFTA es tornarà a aconseguir l'any 2025, situant-se al voltant dels 9,25 milions.

A partir d'allà, l'organització preveu un increment progressiu fins a l'any 2050, on el nombre de vols arribarà als 12,2 milions. Aquestes estimacions, però, es fan sota un escenari que l'associació qualifica de "base".

Sota el supòsit d'un increment encara més elevat del tràfic, l'agència apunta que el nombre de vols prepandèmia es recuperarà el 2023 i que, de cara al 2050, la xifra s'elevarà a 15 milions. Per altra banda, en un context de baix trànsit aeri, la recuperació no arribaria fins al 2027 i el nombre de vols l'any 2050 se situaria en 10,1 milions.