Els sous i les indemnitzacions dels regidors de l'Ajuntament de Sant Fruitós costaran a les arques municipals el 10% menys a partir d'aquest mateix mes de juny. El consistori ha decidit aplicar aquesta retallada de manera unànime davant la situació de crisi general.

En xifres absolutes, la reducció suposarà un estalvi d'uns 43.000 euros anuals. La mesura afecta els sous dels 7 regidors de l'equip de govern (CiU) i les indemnitzacions que cobren els 6 regidors de l'oposició -3 d'ERC, 2 del PSC i 1 de l'Entesa- per assistència als plens i a les comissions informatives. A més, també inclou els tres càrrecs de confiança que té l'executiu.

En total, i malgrat que des del 2008 aquests sous i retribucions estan congelats, el cost global dels components del ple més els càrrecs de confiança era fins ara d'uns 426.000 euros bruts anuals, i amb la rebaixa, que ja s'aplicarà en la propera nòmina, se situarà a l'entorn dels 383.000.

La rebaixa es va aprovar en un ple celebrat dimecres a la nit, i va prosperar amb els vots favorables de tots els regidors. De fet, la mesura va arribar al ple ja consensuada des de la junta de portaveus -la integra un representant de cada partit-, on s'havia debatut. En aquesta junta, CiU havia presentat una proposta base que partia de les recomanacions de la Federació de Municipis de Catalunya i de l'Associació Catalana de Municipis. El que suggereix aquesta proposta és una reducció percentual diferents dels sous dels regidors de l'equip de govern i càrrecs de confiança segons el seu cost, i no en planteja cap per als membres de l'oposició.

Si s'hagués seguit aquesta recomanació, el sou de l'alcalde s'hauria reduït el 9% -és el que se suggereix per als càrrecs electes que cobren entre 64.606 i 73.682 euros bruts anuals-; el d'un càrrec de confiança d'Urbanisme s'hauria retallat el 8% -es proposa per als que cobren entre 54.615 i 64.606 euros bruts l'any-; mentre que els 6 regidors restants de CiU i dos càrrecs més de confiança haurien vist reduïts els seus sous el 7% -paràmetre proposat per al tram d'entre 41.055 i 54.615 euros bruts anuals. En la junta de portaveus, des de CiU es va plantejar d'entrada que els regidors de l'oposició rebaixessin el 7% les quanties fixades en concepte d'indemnització -187 euros per regidor per assistència a cada ple municipal, i 79 euros per cada assistència a les comissions informatives.

Els representants de cadascun dels grups de l'oposició van fer les seves propostes i, finalment, es va acabar consensuant el plantejament que va posar damunt la taula ERC d'apujar aquesta retallada fins al 10% i que fos igual per a tots els regidors i càrrecs de confiança.

Josep Rafart, alcalde de Sant Fruitós, va destacar que "des del moment que vam plantejar el tema a la junta de portaveus, el nostre objectiu principal és que en sortís una veu única i consensuada per tots els grups". Rafart va destacar que aquesta retallada es produeix després que el 2008 s'acordés congelar els sous, i que és una mesura "d'exemple i de solidaritat, malgrat que no podem dir que en el cas concret del nostre Ajuntament la situació econòmica sigui greu". En aquest sentit, va concretar que el 2009 s'ha tancat amb un romanent de tresoreria d'1.900.000 euros.

Martí Santmartí, portaveu d'ERC -principal grup de l'oposició- es va felicitar pel fet que "hagi prosperat la nostra proposta", i va incidir que "amb aquesta reducció escurcem les distàncies salarials que hi ha entre el nostre Ajuntament i els diferents municipis de la comarca amb una població semblant, ja que estem clarament per damunt de tots".