El conjunt arquitectònic del putxot, a Castellnou de Bages, és ara més visitable gràcies a la neteja interior i exterior de les cases que en formen part. El Putxot es un bé d'interès local que forma part de l'inventari del patrimoni del municipi i és situat a prop de la riera de Bellver. Les cases van ser habitades per les famílies que es feien càrrec de les vinyes entre el 1700 i el 1890, quan va arribar la fil·loxera. El 1930 el Putxot ja no es trobava habitat, només Josep Soladriguez, més conegut com el Guenyo, va viure fins al 1950 en una barraca gran al costat del Putxot, anomenada la barraca del Guenyo, que és la més gran de les barraques de vinya del Bages.