Sis anys després que se'n decretés la situació d'alerta i l'evacuació urgent de 43 famílies pel risc d'esfondrament, el barri de l'Estació de Sallent ha quedat formalment fora de perill. No pas perquè la situació que ho va motivar -l'enfonsament progressiu del subsòl per la presència d'antigues galeries mineres- no persisteixi, ja que els sistemes de control que hi ha implantats evidencien que el fenomen es manté actiu (vegeu desglossat). El motiu és que en aquests sis anys la situació del barri és molt diferent.

Del centenar llarg d'habitatges que hi havia en aquell moment ja només en queden dinou, i de les aproximadament 165 famílies que hi vivien, a dia d'avui ja només n'hi romanen tres. En aquest trajecte de sis anys hi ha hagut tot el procés de negociació i d'acord per les indemnitzacions entre la Generalitat i els veïns, i el progressiu desallotjament i enderroc dels habitatges. En aquests moments, doncs, el barri de l'Estació és pràcticament un enorme solar buit situat a l'entrada sud de Sallent, a l'espera que es tirin a terra les últimes cases i es pugui reconvertir en una gran zona verda. Per tant, quan gairebé no hi queden edificacions, el risc d'esfondrament queda pràcticament anul·lat, malgrat que els moviments al subsòl persisteixin.

Amb aquests paràmetres, la direcció general de Protecció Civil va donar per tancat ahir el pla per risc de subsidències al barri, segons va detallar, tenint en compte que a la que es va delimitar com a zona I (la de màxim risc, denominada també zona zero) "ja no hi ha residents", i que a la resta del barri ja només hi viuen les 3 famílies abans esmentades. La darrera fase d'enderrocs es va portar a terme la primavera passada (llavors es van enderrocar 16 dels immobles que quedaven) i ara s'està a l'espera d'una nova adjudicació perquè es puguin continuar aterrant els que ja han passat a ser propietat de la Generalitat. Segons va detallar ahir a Regió7 l'alcalde de Sallent, David Saldoni, a les tres famílies que encara hi viuen (totes en habitatges unifamiliars de la seva propietat) el Govern els va presentar una proposta de 3 parcel·les edificables en dues ubicacions diferents, proposta que no han acceptat i, per tant, segueixen pendents d'arribar a un acord.

Els controls es mantindran

L'any 1997 es van iniciar els treballs per detectar les causes de les esquerdes aparegudes en habitatges del barri de l'Estació, avaluar-ne l'extensió i la seva possible evolució. Així, es va comprovar que l'origen de les esquerdes i l'enfonsament d'algunes cases estava relacionat amb el sistema de buits, situats a més de 150 metres de profunditat, i que presentava com a resultat un progressiu enfonsament del terra amb un elevat risc per als habitants del barri.