Les comarques centrals han sumat l'últim any 10 centres de culte religiosos, i ja n'acumulen 1.291 en total. Aquest increment ha vingut bàsicament a través de l'islamisme, que ha obert 6 nous espais: 4 al Bages, un a l'Alt Urgell, i un més a l'Anoia. Són dades del 2014 recollides a l'últim informe sobre el mapa de les religions a Catalunya, que elabora periòdicament el departament de Governació de la Generalitat.

En aquest darrer any, a les comarques centrals s'han obert dos centres nous i no n'ha tancat cap, a diferència de l'anterior informe (que comparava l'evolució del 2010 al 2013), en què hi va haver el tancament de quatre espais.

L´islamisme es manté com la tercera confessió amb més presència de centres de culte en el conjunt de les comarques centrals (tot i que a la Cerdanya no n´hi ha cap). Actualment n´hi té 20, però és la que més creix i es va acostant als 30 que hi ha de tendència evangèlica, i que no han variat en el darrer any. Ara bé, totes dues confessions són molt lluny de la catòlica, que és molt majoritària amb 1.216 centres, que suposen el 95 % del total, per bé que fa temps que es mantenen: ni se´n tanquen ni se n´obren de nous.

A l´Alt Urgell, els centres catòlics suposen el 98 % del total, mentre que a l´Anoia també són molt majoritaris, però la gran quantitat de confessions que hi ha redueixen aquest percentatge al 89%. Des del 2013, aquesta comarca ha incorporat un nou centre islàmic i dos llocs de culte més, però de confessions molt minoritàries, fins al punt que l´estudi no en detalla el nom i les qualifica com a «altres».

Juntament amb l´Anoia, el Bages és la comarca de la Catalunya Central amb més confessions religioses (8 en total), i amb més centres de culte. N´ha sumat 4 en el darrer any, tots islàmics, i ara n´hi ha 411. La Cerdanya ha incorporat un espai ortodox (no n´hi havia cap), mentre que el Berguedà i el Solsonès es mantenien el 2014 exactament igual que el 2013. En tots dos casos tenen espais fixos les religions catòlica, evangèlica, islàmica, i els Testimonis de Jehovà.