L'Ajuntament de Sant Vicenç vol incentivar l'ús de la deixalleria municipal, i amb ella el reciclatge dels materials menys convencionals, incidint en allò que és més sensible, el preu de la recollida. Per fer-ho, el consistori ha introduït en les ordenances previstes per a l'any que ve -que es van aprovar en el ple municipal celebrat dimecres al vespre- una bonificació que premiarà els qui facin un ús més regular de la instal.lació.

En concret, el que s'introdueix és una rebaixa del 15% del rebut de la taxa d'escombraries als veïns que facin un mínim de dotze aportacions a la deixalleria municipal dels residus que no es poden dipositar en els contenidors de carrer, com per exemple piles, runa, oli, cables elèctrics, electrodomèstics, cd i dvd, entre d'altres. Als usuaris se'ls facilitarà un carnet i quan obtinguin els dotze segells acreditatius que han realitzat aquest mínim d'aportacions podran sol·licitar la bonificació a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament. Si ho fan abans de l'1 d'abril la bonificació serà per al 2016, mentre que si s'obté posteriorment el descompte s'aplicarà el 2017. En concret, la taxa íntegra estipulada per a la recollida de deixalles per a un domicili és de 97 euros. Els que obtinguin el descompte acabaran pagant 82 euros per aquest servei.

Aquesta és una de les novetats més destacades de les ordenances de Sant Vicenç per al 2016, que es van aprovar amb els vots favorables de l'equip de govern (CiU) i del PSC, i l'abstenció de les altres dues formacions: ERC i ICV-EUiA.

Unes ordenances que es mantindran sense augments en els impostos que tenen una afectació més general: l'IBI, l'IAE i l'impost de circulació.

En el primer cas (el de la contribució) hi ha un augment del valor base -com a conseqüència de l'actualització progressiva que fa dels valors cadastrals des que se'n va fer la revisió, el 2009-, però que es contraresta amb una reducció del coeficient que aplica l'Ajuntament per al càlcul final del rebut (del 0,629 d'enguany es passa al 0,587 el 2016).