El Bages opta a un projecte europeu amb el qual pretén fer un salt endavant en la reactivació de l'economia de la comarca a partir del que es considera que són dos dels pilars que es mantenen forts al territori: la mineria de la potassa i la sal, d'un banda, i el sector del metall i la metal·lúrgia, de l'altra. Es tracta d'un projecte liderat pel Consell Comarcal del Bages que inclou un total de 9 iniciatives pressupostades, en conjunt, en uns 2,75 milions d'euros..

Tot i que en l'edició en paper de Regió7 s'informa que la inversió ascendirà fins els 5,5 milions, aquesta xifra ha estat corregida pels impulsors del pla, que, per un error tècnic, en un primer moment havien aportat una xifra errònia.

Si la proposta bagenca rep el vistiplau de la Generalitat -que és qui formalment fa la convocatòria a Catalunya- i de la Comissió, suposaria rebre una injecció econòmica d'uns 1,3 milions d'euros de fons europeus (el 50% del cost global) per fer realitat tot el pla, batejat amb el nom de "Bages, districte industrial XXI". L'altra meitat de la inversió prevista l'hauran d'aportar les entitats que hi participen directament: Consell Comarcal, ajuntaments de Manresa, Sant Joan de Vilatorrada i Sallent, Fundació Universitària del Bages, Fundació Universitària Balmes (UVIC-UCC) i CTM Centre Tecnològic.

És el que tècnicament s'ha anomenat Projecte d'Especialització i Competitivitat del Bages. El que es planteja abasta des d'iniciatives en l'àmbit de la formació per potenciar sobretot les branques científico-tècniques, fins a la investigació i desenvolupament de mètodes que ajudin a millorar la qualitat dels aqüífers afectats per la salinització, passant per propostes concretes per donar sortida a noves iniciatives empresarials, sobretot les directament relacionades amb els dos sectors escollits.

Per exemple, el projecte ha inclòs una iniciativa de l'Ajuntament de Sallent per fomentar la generació d'un clúster de la sal. Aprofitant que hi ha un edifici en desús al qual es pretén donar sortida com és l'antic Centre d'Acollida Turística (CAT) ubicat al nucli de la Botjosa i a tocar dels runams salins, es projecta que aquest espai es posi a disposició d'empreses, institucions i organitzacions per compartir coneixements i desenvolupar tecnologia i innovació en aquest camp.

Les tres potes d'aquesta proposta són la investigació i valorització de la sal; l'impuls de sectors auxiliars relacionats amb la mineria; i la gestió de la sostenibilitat de les activitats econòmiques amb el medi ambient.

Un altre dels projectes inclosos, en aquest cas impulsat per l'Ajuntament de Sant Joan. Aquest municipi disposa d'un viver d'empreses format per cinc despatxos de 23 m2. El consistori, però, ha detectat la necessitat de dotar-se d'infraestructures més especialitzades per donar cabuda a emprenedors industrials.

El que proposa és la creació del que ha anomenat Centre d'Iniciatives Empresarials. És a dir, un viver d'empreses de gran format que s'ubicarà en una parcel·la de titularitat municipal situada al polígon Pla dels Vinyats II. En aquest punt s'habilitaran 10 espais modulables d'uns 80 m2 perquè s'hi puguin posar en marxa tallers industrials.

Un tercer projecte és crear un observatori i laboratori per al foment entre infants i joves de les vocacions formatives fonamentades en la ciència, la tecnologia, l'enginyeria i la matemàtica (el que es coneix amb l'acrònim anglès STEM). Així es vol dotar les noves fornades del talent que garanteixi en el futur més competitivitat industrial especialitzada a la comarca.

Una altra de les propostes que inclou aquest "Bages, districte industrial XXI" que opta a ajuts europeus és un pla per potenciar els estudis industrials "generant itineraris professionals que complementin la capacitat de tots els nivells de qualificació" i que reculli i s'ajusti a les demandes de les empreses industrials implantades al territori per donar-los una resposta adequada.

Un dels projectes que inclou el pla, aquest de l'àmbit mediambiental, és utilitzar la planta de rius artificials del Centre Tecnològic BETA (Fundació Universitària Balmes, UVIC-UCC) per "avaluar l'impacte sobre l'ecosistema" que tenen les surgències salines. A partir d'aquí, es proposa disse-nyar, construir i avaluar a escala de laboratori diversos tractaments a aplicar amb l'objectiu final de veure quines millores de la qualitat en l'ecosistema s'observen en cada cas.

Aquest pla d'especialització es va presentar al darrer Consell d'Alcaldes i es va formalitzar davant la Generalitat a principi d'aquest mes. El primer trimestre del 2017 se sabrà si té el llum verd tant de la Generalitat com de la Unió Europea, i si és així i rep els ajuts corresponents hi haurà un termini d'uns quatre anys per fer realitat els projectes inclosos (l'horitzó és el 2020).