L'aigua que esporàdicament entra a les coves del Toll de Moià no prové del torrent de l'Escanya, malgrat que es pensava que aquesta en podia ser la procedència, i ara s'hauran d'obrir nous fronts d'estudi. La procedència s'ha descartat després de l'últim episodi de pluges i nevades, que va tornar a fer circular l'aigua per l'interior de la cova i també pel torrent del Mal, ja a l'exterior.

Un episodi que esperaven amb especial expectació el Museu de Moià i els tècnics de l'empresa Geoambient que fan l'estudi hidrogeològic d'aquest espai ja que, tal com havia explicat Regió7, ara fa dos mesos s'havia dipositat a la capçalera del torrent de l'Escanya un marcador anomenat fluoresceïna per fer un assaig de camp i determinar si l'aigua d'aquest torrent s'infiltra i és la que acaba passant per l'interior de la cova del Toll. El resultat, però, ha estat negatiu i es conclou que aquest torrent no és el responsable de l'increment del règim i cabals d'aigua a l'interior de la cavitat visitable.

Tanmateix, l'estudi no s'aturarà i ara es procedirà a fer l'assaig a la capçalera d'un altre torrent pròxim al Parc Prehistòric, per veure si s'aconsegueix descobrir quins són els vessants que nodreixen d'aigua l'interior de la cova i descobrir per què des del 30 de novembre del 2014 s'hi ha incrementat el cabal del riu subterrani i s'inunda amb més freqüència quan hi ha episodis de precipitacions. El motiu d'aquesta anàlisi és que de l'octubre del 2016 al març del 2017 la cova es va inundar quatre vegades, tot i que només l'última inundació, la del 25 de març de l'any passat, va produir danys al jaciment i va desbordar per l'entrada de la cavitat.

Estudis precedents

Es tracta d'un treball que ha de desenvolupar i complementar l'estudi hidrogeològic que es va fer a principi de l'any passat amb l'objectiu de conèixer com funciona el sistema hídric entorn de les coves, per poder prendre mesures correctores que evitin la inundació de l'espai visitable i el jaciment arqueològic i paleontològic que hi ha. Aquell estudi, que es va sol·licitar després de les inundacions del 30 de novembre del 2014, ja recomanava en les seves conclusions la necessitat de portar a terme nous assajos de camp que permetessin determinar d'on procedia l'aigua que circula per l'interior de la cova.

En concret, el que ara es vol esbrinar és si aquesta aigua entrant només ve de la conca del torrent del Bassot, que sí que està certificat, o si, com se sospita, pot haver-hi infiltracions d'altres conques.

Amb l'objectiu d'assolir els coneixements suficients del funcionament hidrogeològic del sistema d'aqüífers que engloben les coves, ja llavors es va dur a terme una recerca d'antecedents bibliogràfics locals i regionals, es va fer un reconeixement geològic de detall de l'entorn, una prospecció geofísica amb tomografia elèctrica, que va permetre conèixer per on circula el riu subterrani i l'existència de noves entrades, presa i anàlisi de mostres d'aigua en diferents punts de control, i la instal·lació d'una estació d'aforament per determinar el cabal a la sortida del riu subterrani a la surgència.

Amb els resultats obtinguts d'aquestes accions, es va concloure que la cova només experimenta inundacions en períodes de pluja forts (per damunt de 40 mm de precipitació diària acumulada). I que, possiblement, és el resultat de l'entrada d'aigua per diferents sectors i factors: avenc del Bassot, infiltració. El que sí que es va poder determinar és la ràpida resposta del riu subterrani, que apareix de manera quasi immediata en episodis de pluja. Aquest fet és característic de petites conques de recepció.

Aquella primera part del treball també proposava un seguit de mesures correctores per evitar futures afectacions per l'aigua dins i fora de les coves del Toll. Entre aquestes mesures destacaven la instal·lació de barreres físiques i/o canals de desguàs a les zones més immediates de la zona visitable i jaciments arqueològics i paleontològics; evitar tornar a tancar l'accés del riu subterrani a l'interior de la cova i prevenir sobreerosions i pressions elevades en aquest punt; i mantenir net i lliure d'obstruccions el desguàs natural a la surgència i la reixa que tanca l'accés a la cova.